,

 

.,

noile condi?ii ale mediului extern. Ca urmare a unor stresuri prelungite

corticosuprarenala produce cantit??i mari de ACTH ?i mai mul?i

corticosteroizi; brusc cre?te activitatea sistemului nervos simpatic ?i se

inhib? procesele colinergice n sistemul nervos parasimpatic. Stresul

puternic ?i ca urmare ACTH au un efect de frnare n toate fazele de

reproduc?ie: se produce dereglarea ciclicit??ii sexuale ?i blocarea

ovula?iei prin sistarea eliber?rii gonadotropinelor. Cantit??ile excesive

de corticosteroizi conduc la transformarea progesteronului n testosteron,

ceea ce determin? sc?derea func?iei ovarelor ?i apare sterilitatea. Valori

mari de corticosteroizi plasmatici favorizeaz? evolu?ia chi?tilor ovarieni.

Uterul femelelor negestante, n condi?ii fiziologice normale, elaboreaz?

substan?e luteolitice prostaglandine, PG, care provoac? regresia corpului

galben. n cazul afec?iunilor uterine (endometrite) elaborarea PH-lor se

reduce, corpul galben nu involueaz? ?i, astfel, survine anafrodizia ?i

sterilitatea femelelor.

Anatomia ?i topografia aparatului genital mascul

Morfologia ?i topografia aparatului genital mascul

Aparatul genital mascul ndepline?te rolul de a genera game?i masculini

(sparmatozoizi) ?i a elabora hormoni androgeni, iar prin organul copulator

de a depune materialul seminal n c?ile genitale femele. El este alc?tuit

din:

> gonada mascul? (testiculul);

> conductele (c?ile) spermatice, compuse din epididim, cananul

deferent, canalul ejaculator ?i uretr?;

> glandele anexe ale aparatului genital: veziculele seminale,

prostata, glandele bulbo-uretrale;

> organul copulator penisul.

Testiculul ?i bursele testiculare

Testiculele (testis, orchis, digymis) sunt organe pereche, evaginate din

cavitatea abdominal? ?i sunt suspendate de cordonul testicular, situndu-se

n bursele testiculare. Coborrea testiculului prin traiectul inghinal n

scrot se face n termeni diferi?i:

> la 10-11 luni de gesta?ie la f?tul cabalin;

> la 3,5-4 luni la f?tul taurin;

> la 2-2,5 luni la ovine;

> la 3 luni la porcine;

> la 7-21 zile dup? f?tare la cine.

Bursele testiculare sunt dispuse, la mamiferele domestice, n regiunea

inghinal? (la taur, berbec, ?ap, arm?sar) sau subanal? (la vier, cine,

iepure) ?i rezult? din suprapunerea a cinci nvelitori: scrotul, dartosul,

celuloasa, cremasterul ?i fibro-seroasa. Aceste forma?iuni pot fi

sistematizate, ?innd seama de originea ?i raporturile dintre ele, n trei

tunici distincte: extern?, mijlocie ?i intern?.

Tunica extern? este format? din dou? nveli?uri strns unite ce provin

din pielea ?i ?esutul hipodermic din aceast? zon?, scrotul ?i dartosul.

Scrotul este constituit din piele fin? mai mult sau mai pu?in pigmentat?

?i acoperit? cu p?r, n func?ie de specie sau ras?. Scrotumul este bogat n

glande sebacee ?i sudoripare ?i constituie o singur? pung? pentru ambele

testicule. Pe linia median? se remarc? un rafeu, care corespunde aderen?ei

septumului interdartoic ?i care mparte punga scrotal? n dou? jum?t??i

ovoide.

Prin fa?a sa intern? scrotul este n contact cu dartosul.

Dartosul continu? tunica abdominal? n regiunea testicular?, emite

septumul dartoic, care separ? cavitatea dartoic? n dou? p?r?i; la

suprafa?a scrotal? septumul dartoic corespunde rafeului median. Din punct

de vedere structural, dartosul este constituit din ?esut conjunctiv n care

se g?sesc numeroase fibre musculare netede ?i fibre elastice, a c?ror

contrac?ie determin? reducerea n volum a burselor scrotale, contribuind

astfel la reglarea termic? att de necesar? spermiogenezei.

Tunica medie (fascia lamelat? Cowper) este format? din ?esut conjunctiv

orientat ?i prezint? continuarea la acest nivel a fasciei mu?chiului oblic

extern ?i fasciei profunde, continundu-se posterior cu fascia perineal?

profund?. Este un ?esut de leg?tur? ntre tunica dartoic? ?i teaca

vaginal?. Pe suprafa?a sa intern? se g?se?te mu?chiul cremaster care se

descinde din mu?chiul oblic intern al abdomenului ?i este format din fibre

striate. Este un mu?chi puternic, constituind o nvelitoare incomplet? pe

fa?a postero-lateral? a tunicii vaginale. Contractarea acestui mu?chi

determin? ridicarea brusc? a testiculului ?i tecii vaginale n traiectul

inghinal.

Tunica intern? este constituit? din teaca vaginal? comun? sau fibro

seroas?. Deriv? din fascia transvers? ?i peritoneul parietal ?i are o

structur? dubl?: fibroasa sau teaca spermatic? intern?, care provine din

evaginarea fasciei transversale a abdomenului; seroasa, care provine din

peritoneul parietal ?i c?ptu?e?te fa?a intern? a fibroasei.

Seroasa se r?sfrnge cranial ?i mbrac? testiculul, cordonul vascular ?i

canalul deferent constituind foi?a visceral? ?i mezoul vaginal.

ntre tunica fibroas? ?i cea seroas? se g?se?te mu?chiul cremaster

intern, format din fibre netede.

Tunica vaginal? comun? constituie o pung? piriform? prezentnd un corp,

un gt ?i un orificiu.

Corpul tunicii vaginale este o cavitate larg? numit? cavitatea vaginal?

(cavium vaginale) n care se g?se?te testiculul, epididimul ?i por?iunea

vaginal? a canalului deferent. Gtul tunicii vaginale reprezint? un conduct

alungit, care prin inelul vaginal ?i canalul inghinal comunic? cu cavitatea

peritoneal?. n gtul tunicii vaginale (canalul vaginal) se g?se?te

cordonul vasculo-nervos, canalul deferent ?i vase limfatice (cordonul

testicular).

Tunica vaginal? comun? trece pe testicul ?i concre?te cu el, constituind

tunica vaginal? proprie (tunica vaginalis propria), care, la rndul s?u,

este concrescut? cu albugineea (tunica albuginea testis), o membran?

fibroas? ce acoper? testiculul.

Testiculele diferitor specii de animale se deosebesc ca form?, volum ?i

greutate. La taur, berbec ?i ?ap ele sunt elipsoidale; la arm?sar ovoide;

vier ?i cine au o form? oval?. Testiculul taurului este voluminos avnd o

greutate de 250-350g ?i lungimea de 12-14cm; testiculul berbecului ?i

?apului respectiv 200-300g ?i 10-12cm; testiculul arm?sarului 200-250g

?i 10-12cm; testiculul vierului 400-500g ?i 11-12cm.

Albugineea trimite spre interiorul testiculului septuri de ?esut

conjunctiv, care mpart testiculul n lobuli. Septurile, prin convergen??,

n zona central? a gonadei ?i spre marginea epididimar? a testiculului, dau

na?tere mediastinului testicular (mediastinum testi) sau corpului Highmore.

Fiecare testicul con?ine 300-400 lobuli cu parenchim. Pe sec?iune

parenchimul testicular la taur apare de culoare galben? sau galben-roz?; la

berbec ?i ?ap alburie; la arm?sar cafeniu-deschis?; la vier cafeniu-

surie ?i la cine cafenie.

Unitatea morfo-func?ional? a testiculului este reprezentat? de tubul

seminifer. Fiecare lobul testicular con?ine 3-4 tubi seminifer, cu un

calibru de 200-300 microni ?i o lungime de 0,5-1,75m, ceea ce asigur? o

suprafa?? mare de produc?ie spermatic?.

Fiecare tub seminifer prezint? un cap distal orb (spre albuginee); la

extremitatea mediastinal? se une?te cu ceilal?i 2-3 tubi seminiferi care se

g?sesc ntr-un lobul testicular, dnd na?tere la tubii drep?i. Dup? ce

descriu un traseu scurt (0,5mm), tubii drep?i p?trund n corpul Highmore

formnd, dup? anastomoz?, re?eaua lui Haller sau rete testis, care se

orienteaz? spre polul de ata?are a capului epididimului la testicul.

Re?eaua canalicular? din rete testis se simplific? la 12-23 canale,

numite conurile eferente (ductus efferens), care prin confluare dau na?tere

por?iunii ini?iale a epididimului. Lungimea total? a tuturor canalelor

seminifere atinge 6000m.

n ?esutul conjunctiv dintre tubii seminiferi sunt localizate celulele

intersti?iale, dispuse n gr?mezi n jurul vaselor sanguine, care formeaz?

glanda diastematic? a lui Leydig, gland? endocrin? de tip difuz, cu func?ie

de a elabora androgeni.

Histologic tubii seminiferi prezint?:

. membrana bazal?, fin?, elastic?, nt?rit? la exterior de fibre

conjunctive, unite prin fibre oblice, printre care se g?esc fibre

musculare netede care, prin contrac?ia lor, contribuie la eliminarea

spermiilor;

. epiteliul seminal, format din celulele germinale ?i celulele Sertoli.

n perioada genital? celulele Sertoli au o form? primatic?, dispuse ntr-

un singur rnd pe membrana bazal?, cu vrful spre lumenul tubului

seminifer. La polul apical, celulele Sertoli prezint? numeroase

nfund?turi, adnci ?i neregulate, n care sunt a?ezate celulele liniei

seminale. Celulele Sertoli au un rol de nutri?ie a celulelor seminale,

constituie un suport, ndeplinesc o func?ie fagocitar? a resturilor

celulare ?i secret? estrogeni.

Celulele seminale se g?sesc n celulele Sertoli, cele mai pu?in evoluate

(spermiogoniile) c?tre baza epiteliului ?i cele mai evoluate spre lumenul

tubului seminifer.

Linia seminal? din celulele Sertoli este reprezentat? de spermiogonii,

spermiocite primare ?i secundare, spermide ?i spermi.

Canalul epididimar. Toate conurile eferente se unesc ntr-un canal

flexuos, lung, care contureaz? baza structural? a epididimului.

Epididimul (epididymis) este un organ alungit, prezint? trei forma?iuni:

capul, corpul ?i coada.

La taur, berbec ?i ?ap epididimul prezint? un cap foarte dezvoltat ?i

turtit, care acoper? extremitatea superioar? a testiculului. Corpul

epididimului ader? mult la marginea posterioar? a testiculului. Coada

epididimului, aderent? la extremitatea inferioar? a gonadei, formeaz? un

apendice rotunjit ?i se deta?eaz? de testicul. Aceast? form? a cozii

epididimului, la rumeg?toare, permite rezec?ia n scopul cre?rii masculilor

genitostimulatori.

La arm?sar, vier ?i cine epididimul acoper? marginea dorso-lateral? a

testiculului. Coada epididimului la aceste specii (vier ?i cine) este

dispus? la polul postero-superior al gonadei.

Capul epididimului este reprezentat de conurile eferente care se unesc

ntr-un canal flexuos canalul epididimar (ductus epididymis).

Canalul epididimar, foarte flexuos, constituie baza structural? a

corpului epididimar ?i este lung de 7-8m la berbec, 40-50m la taur, 70-80m

la arm?sar ?i 64m la vier. Pe m?sur? ce se apropie de coada epididimului,

flexiunile sunt mai pu?ine, iar lumenul devine mai larg, astfel nct

canalul epididimar devine un adev?rat depizit pentru spermi, 76% din

ace?tia g?sindu-se n coada epididimului.

Canalul epididimar, n afara func?iei de transport ?i depozitare, asigur?

maturarea. Procesul de maturare are loc n medie 7-9zile.

Canalul epididimar este format dintr-un epiteliu pseudostratificat ciliat

ce se g?se?te pe o membran? bazal? sub care se observ? o lam? sub?ire de

?esut conjunctiv. Musculoasa este reprezentat? de un strat muscular neted

circular, care devine mai gros spre coada epididimului. Celulele

epiteliului epididimar au un rol secretor.

La nivelul cozii epididimului canalul epididimar se l?rge?te ?i, f?r? o

delimitare precis?, trece n canalul deferent, care intr? n compozi?ia

cordonului testicular.

Cordonul testicular (funiculus spermaticus), este organul de suspendare

al gonadei mascule ?i este format din artera ?i vena testicular?, filete

nervoase, cremasterul ?i canalul deferent. Este acoperit n totalitate de

peritoneul visceral. Lungimea cordonului testicular variaz? n raport cu

specia animalelor ?i pozi?ia testiculelor. Astfel, la rumeg?toare,

funiculul testicular este relativ lung, iar la cabaline scurt. Vierul,

cinele ?i iepurele au un cordon testicular lung.

Canalul deferent (ductus deferens) este un conduct lung, aproape

rectiliniu, care ia na?tere la nivelul cozii epididimului din canalul

epididimar, f?r? o delimitare precis?, trece pe la nivelul marginii

epididimare a testiculului, particip? la formarea cordonului testicular ?i

p?trunde n cavitatea abdominal? prin inelul inghinal superior, orientndu-

se spre gtul vezicii urinare ?i deschizndu-se n uretr?.

Canalul deferent are trei por?iuni: funicular?, abdominal? ?i pelvian?.

n zona dorsal? a vezicii urinare, la taur, berbec, ?ap ?i arm?sar canalul

deferent formeaz? o dilata?ie alungit? (ampula ductus deferentis) cu o

lungime de 12-15cm ?i diametrul de 4-8mm. La taur u?or se palpeaz? prin

explora?ie transrectal?. Aceast? forma?iune lipse?te la vier ?i este redus?

ca volum la cine. La taur, berbec ?i ?ap ampulele deferen?iale servesc ca

rezervor pentru acumularea spermiilor n perioada excita?iei sexuale ?i,

prin masajul lor, se poate provoca ejacularea. Histologic canalul deferent

prezint? o mucoas? c?ptu?it? cu celule de tip glandular (la vier lipsesc),

un strat muscular ?i o seroas?. Celulele glandulare elimin? un secret care

se nl?tur? la spermi n timpul ejacul?rii.

Canalul ejaculator. Este por?iunea terminal? a c?ilor genitale propriu-

zise ?i rezult? din unirea extremit??ii caudale a canalului scurt de c?iva

milimetri ?i lipse?te la speciile care nu au glande seminale (carnivore,

roz?toare). Fiecare canal ejaculator se deschide la nivelul unui pliu

longitudinal al mucoasei uretrale.

Uretra este un conduct comun al aparatului genital ?i celui urinar;

uretra la mascul are dou? por?iuni: uretra intrapelvin? ?i uretra

extrapelvin?.

Por?iunea intrapelvin? este delimitat? anterior de gtul vezicii urinare

?i, posterior, de arcada ischiatic?. Se g?se?te pe plan?eul bazinului ?i

este n contact strns cu glandele anexe ale aparatului genital.

Peretele uretrei pelvine este format din mucoas?, stratul vascular

(cavernos) ?i musculoas?. Stratul cavernos este structurat dintr-un plex

bogat de vene foarte ramificate ce prezint? un adev?rat ?esut erectil. n

?estutul conjunctiv dintre vene se g?sesc numeroase fibre musculare netede.

n timpul excita?iei sexuale corpul cavernos se umple cu snge, se umfl?

?i, ca rezultat, lumenul uretrei se l?rge?te, nlesnind deplasarea spermei.

Por?iunea extrapelvin? sau uretra penian? se ntinde de la arcada

ischiatic? pn? la vrful penisului, unde se deschide prin meatul urinar.

Glandele anexe ale aparatului genital mascul

Aparatul genital mascul este dotat cu o serie de glande cu secre?ie

extern?, care asigur? prin produsul lor formarea spermei. Aceste glande, n

cea mai mare parte, sunt a?ezate la nivelul uretrei intrapelvine: glandele

seminale, prostata ?i glandele bulbo-uretrale.

n peretele uretrei peniene se g?sesc o serie de glande mici, glandele

lui Littre.

Glandele anexe ale aparatului genital mascul sunt endocrine dependente.

Se dezvolt? la pubertate ?i involueaz? foarte mult dup? castrare.

Glandele seminale (glandulae vezicularis) sunt forma?iuin pare a?ezate pe

de o parte ?i de alta a canalelor deferente, deasupra gtului vezicii

urinare (lipsesc la carnivore ?i roz?toare).

La arm?sar glandele seminale au aspectul unor pungi piriforme lungi de 10-

15cm ?i cu un diametru ce poate atinge lungimea de 3-6cm. La taur glanda

este foarte doselat?, de culoare cenu?ie, lung? de 12-15cm, lat? de 3-4cm

?i groas? de 2-3cm; la berbec ?i ?ap glandele seminale au lungimea de 4-5cm

?i respectiv 3-4cm. La vier glanda seminal? este cea mai voluminoas?

dintre glandele accesorii ale aparatului genital (12-15cm n lungime).

Peretele glandei seminale este format din trei straturi: mucoasa,

musculoasa ?i adventicea.

Glandele reprezint? o larg? cavitate central?, c?ptu?it? cu un epiteliu

cu numeroase cripte n care se deschid glandele de tip tubulo-alveolar.

Musculoasa este format? din dou? straturi foarte fine de fibre musculare

netede (intern circular ?i extern longitudinal) ?i are rolul de a elimina

secre?ia.

Adventicea este reprezentat? de un strat sub?ire de ?esut conjunctiv ?i

con?ine o serie de microganglioni simpatici.

Glanda prostat? (gl. prostata) este o forma?iune impar?, prezent? la

toate speciile, a?ezat? n fa?a cranio-dorsal? a uretrei intrapelvine.

Glanda este format? din corpul prostatei (fac excep?ie berbecul ?i ?apul)

?i por?iunea diseminat? (cu excep?ia arm?sarului). La arm?sar prostata,

foarte bine dezvoltat?, este de culoare galben? ?i formeaz? doi lobi

laterali volumino?i (5-8cm lungime, 3-5cm l??ime) ?i un istm. La taur

corpul prostatei este redus, lung de 1,5cm, lat de 3-4cm ?i gros de 1,5cm;

por?iunea diseminat?, gland? de tip tubulo-alveolar, se ntinde pe toat?

lungimea uretrei pelvine. La berbec ?i ?ap glanda este reprezentat?

exclusiv prin tubulo-acinii disemina?i radial n peretele uretrei. La vier

prostata este format? dintr-un corp prostatic foarte mic 2-3cm ?i 25g

greutate) ?i o por?iune diseminat?.

Prostata ?i vars? con?inutul n uretr? prin intermediul a 10-20canale

excretoare.

Glandele bulbouretrale (gl. bulbourethralis) sunt pare, de form? ovoidal?

?i se g?sesc de o parte ?i de alta a uretrei, imediat naintea arcadei

ischiatice. Lipsesc la cine. La arm?sar ?i taur glanda bulbo-uretral? este

de m?rimea unei nuci (2,8-3cm) n lungime ?i 1,8-2cm n grosime). Palpa?ia

acestor glande prin traversul rectului e imposibil?, deoarece sunt

acoperite de mu?chiul bulbo-cavernos. La berbec ?i ?ap glandele

bulbourentrale sunt de 2-2,5 ori mai mici. Glanda bulbo-uretral? este

foarte dezvoltat? la vier. Are form? conic?, turtit? dorso-ventral ?i se

ntinde de la arcada ischiatic? pn? la vrful vezicii seminale (are 12-

18cm n lungime, 3-5cm n l??ime ?i 2-3cm n grosime). Greutatea glandei

este de 150-200g. La arm?sar, taur, berbec ?i ?ap secre?ia bulbo-uretral? e

de o consisten?? apos-seroas?. La vier consisten?a este vscoas?. Canalele

excretorii se deschid n canalul uro-genital.

Penisul (penis) sau organul copulator al masculului este alc?tuit din

r?d?cin?, corp ?i gland penian.

R?d?cina penisului este alc?tuit? din dou? ramuri (bra?e), care se inser?

pe jum?tatea corespunz?toare a arcadei ischiatice ?i este acoperit? de

mu?chiul ischiocavernos.

Ramurile, unindu-se, dau na?tere corpului penian. Corpul penisului are o

form? rectilinie (la rumeg?toare ?i suine prezint? o dubl? inflexiune S-

ul penian) ?i este orientat nainte, printre coapse pn? la regiunea

ombilical? (la motan ?i iepuroi penisul este orientat caudal).

Corpul penian, constituit din corpul cavernos, uretr? ?i corpul spongios

al uretrei, are o form? cilindric?, u?or turtit? lateral. Se afl? n raport

cu marginea sa superioar?, cu peretele ventral al bazinului ?i abdomenului.

Marginea sa inferioar? este rotunjit? ?i ad?poste?te uretra spongioas?,

acoperit? n totalitate de mu?chiul bulbocavernos la arm?sar ?i numai

par?ial la celelalte specii.

La exterior corpul penisului este acoperit de o tunic? fibroas?

albugineea, sub care se g?sesc doi corpi cilindrici caverno?i, delimita?i

de un sept penian conjunctiv. Septul penian este complet la carnivore ?i

iepure ?i incomplet sau perforat de numeroase orificii la celelalte

mamifere domestice. n ?an?ul ventral se afl? uretra ?i corpul spongios

periuretral.

Ca structur? histologic?, corpul cavernos este dotat cu o albuginee

extern? groas?, format? din fibre colagene ?i elastice, dispuse n dou?

straturi: circular intern ?i longitudinal extern. Din albuginee ?i septum

se deta?eaz? trabecule care formeaz? cavit??i (caverne) c?ptu?ite cu un

endoteliu. Cavit??ile trabeculare, mici la periferia corpului cavernos ?i

lungi n profunzime, sunt interpuse ntre arterele aferente ?i unele

aferente, endoteliul lor fiind o continuare a endoteliului vascular.

Corpul spongios al penisului (?esutul spongios uretral) este dispus n

jurul uretrei, fiind mbr?cat de o albuginee fin? care con?ine, pe fa?a sa

intern?, fibre musculare netede dispuse circular. Cavit??ile sanguine sunt

delimitate de trabecule conjunctive constituite din fibre elastice, celule

musculare netede ?i fibre rare de colagen ?i sunt c?ptu?ite la interior de

un endoteliu. Ele se deschid n plexul venos al mucoasei uretrale.

Raportul dintre cavernele ?esutului erectil ?i scheletul conjunctiv

trabecular al corpului cavernos determin? dou? tipuri de penis: tipul

fibroelastic ?i tipul cavernos-muscular.

Tipul de penis fibro-elastic este caracterizat prin dominarea scheletului

trabecular conjunctiv ?i a unei albuginei groase, pu?in extensibil?.

Penisul este lung, formeaz? o flexur? sigmoidal?, are o rigiditate sporit?,

iar erec?ia este asigurat? de desfacerea S-ului penian (rumeg?toare,

suine).

Penisul de tip cavernos-muscular are un ?esut cavernos mai dezvoltat ?i o

albuginee mai sub?ire. Structurile erectile n stare de repaus sunt moi ?i

compresibile, iar n timpul erec?iei penisul devine dur, se alunge?te ?i se

m?re?te n volum.

Extremitatea anterioar? a penisului constituie glandul (capul penisului)

?i este reprezentat de o forma?iune mai mult sau mai pu?in evident? (n

func?ie de specie), delimitat? de restul penisului printr-o u?oar?

strangula?ie, colul glandului. Uretra, care se deschide la polul apical al

capului penisului, la unele specii prezint? o prelungire - processus

uretrae.

La arm?sar penisul are forma cilindric?, cu o lungime de 50-60cm n

repaus ?i 80-90cm n erec?ie; diametrul n repaus este de 4-6cm, iar n

erec?ie poate ajunge la 8-10cm. Por?iunea liber? a penisului este acoperit?

de un tegument sub?ire, de culoare neagr? sau marmorat?; la baza cavit??ii

furoului formeaz? un pliu circular inelul prepu?ial.

Glandul este bine dezvoltat, prezint? un corp cavernos desinest?t?tor, de

aspectul unei ciuperci, devine foarte voluminos n erec?ie. n cazul n

care erec?ia glandului se produce naintea intromisiunii, aceasta nu mai

poate avea loc din cauza dimensiunii exagerate a glandului. Glandul este

separat de restul por?iuini libere printr-un col evident ?i prezint?

circular o margine proeminent? coroana glandului. Pe partea sa anterioar?

se g?se?te o adncitur? fosa glandului, n care se g?se?te por?iunea

terminal? a uretrei procesul uretral, lung de 2-2,5cm.

Penisul taurului este lung de 100-170cm, dar este sub?ire n compara?ie

cu cel al arm?sarului. nainte de a se angaja ntre bursele testiculare,

formeaz? o dubl? inflexiune "S"-ul penian, pe curbura inferioar? a c?ruia

se ata?eaz? cei doi mu?chi netezi retractori ai penisului.

La taur, pe gtul glandului, slab dezvoltat, este un ligament, care este

orientat c?tre capul penisului, n stnga. Procesul uretral nu dep??e?te

glandul penian.

La berbec ?i ?ap glandul este mai bine dezvoltat, asimetric ?i prezint?

la nivelul gtului doi tuberculi. Uretra dep??e?te mult glandul (cu 3-4cm),

formnd un apendice vermiform.

Glandul la ?ap are numai un tubercul stng, iar apendicele vermiform este

mai scurt.

Penisul la vier este lung de 50-60cm, de tipul fibro-elastic, formeaz?

"S"-ul penian, dar acesta este situat naintea burselor testiculare.

Por?iunea liber? a penisului, lipsit? de gland, este u?or ascu?it? ?i

r?sucit? spre stnga, n form? de sfredel. Aceast? structur? faciliteaz?

p?trunderea penisului printre papilele cervixului scroafei. n timpul

actului coital, ejacularea efectundu-se intrauterin.

Organul copulator al cinelui prezint? deosebiri esen?iale. Este lung de

15-20cm, por?iunea liber? reprezentnd cam jum?tate din lungimea total?.

Corpul cavernos, baza anatomic? a por?iunii fixe a penisului, are o form?

conic?, cu un ?an? ventral n care se g?se?te uretra, un rafeu longitudinal

complet (doi corpi caverno?i). La nivelul por?iunii libere, corpul cavernos

este nlocuit de osul penian cu lungimea de 8-12cm, care are form? conic?,

este prev?zut cu un jgheab longitudinal ventral pentru uretr? ?i se termin?

anterior printr-un cordon fibros ce ajunge pn? la vrful penisului. Osul

penian este acoperit n totalitate de expansiunea ?esutului erectil

(spongios) al uretrei care formeaz? un gland foarte dezvoltat. Glandul se

ngusteaz? la mijloc, formnd astfel partea anterioar?, parte alungit? a

glandului, ?i partea posterioar?, bulbii glandului.

Bulbii glandului sunt foarte dezvolta?i ?i intrarea lor n erec?ie, dup?

intromisiune, asigur? (al?turi de contrac?ia musculaturii vestibulului

vaginal al femelei), prelungirea actului coital.

Vrful glandului este ascu?it, orientat n jos, sub el se deschide

uretra.

Prepu?iul sau furoul (praepu?ium) la taur, berbec, ?ap, vier ?i cine

prezint? o cut? a pieii abdomenului n care este ad?postit? por?iunea

liber? a penisului. Are forma unei cavit??i tubulare, prev?zut? la

extremitatea cranial? cu o deschidere circular? orificiul prepu?ial, iar

la cea posterioar? nchis?, ca un fund de sac. Ca structur?, prepu?iul

este format din tegumentul extern, prezentat de pielea regional?; la unele

specii are un smoc de p?r la orificiul prepu?ial (taur, vier). Tegumentul

intern, prezentat de foi?a parietal? ?i foi?a visceral? ntre piele ?i

mucoas?, este bogat n glande sebacee modificate. Caudal cavit??ii

prepu?iale, foi?a parietal? trece n foi?a visceral?, lipsit? de forma?iuni

glandulare, care mbrac? penisul. Aceast? foi?? este foarte fin? ?i face

glandul penian foarte sensibil.

La vier furoul este un canal ngust, adnc; se deschide printr-un

orificiu strmt prev?zut cu un smoc bogat de p?r. Aproximativ la jum?tatea

sa prepu?iul prezint? o structur?, care-l mparte n dou?. Compartimentul

posterior este simplu cilindric ?i n el se g?se?te por?iunea liber? a

penisului. Compartimentul anterior se prezint? cu o cavitate mai larg?,

care printr-un orificiu comunic? cu dou? diverticule largi (diverticulum

praeputii).

La majoritatea speciilor (taur, berbec, ?ap) prepu?iul este prev?zut cu

mu?chi protractori ?i mu?chi retractori. Mu?chii prepu?iali protactori

(craniali) sunt dispu?i la nivelul ostiumului prepu?ial, ntre tunica

abdominal? ?i piele, adernd la aceasta, de o parte ?i de alta a

ombilicului. Dup? actul sexual acestea asigur? revenirea prepu?iului n

pozi?ie de repaus.

Retractorii pornesc din zona orificiului furoului, se orienteaz? caudal

?i trec pe deasupra burselor n tunica dartoic?. Prin contractarea lor

sincron? se descoper? por?iunea liber? a penisului.

La arm?sar, prepu?iul are o structur? mai complicat?. El prezint? un sac

dublu din care se disting prepu?iul intern ?i extern, care sunt

constitui?i, la rndul lor din tegumentul extern ?i intern.

Fiziologia aparatului genital mascul

Spermatogeneza

Testiculul este un organ care ndepline?te dou? func?ii: una gametogen?,

de a genera game?i masculini, ap?i pentru fecunda?ie ?i alta endocrin?,

de elaborare a hormonilor sexuali masculini (androgeni), care au rol

important n ini?ierea ?i men?inerea caracterelor sexuale secundare ?i a

activit??ii sexuale.

Gonadele masculine se formeaz? n perioada embrio-fetal? ?i continu? s?

se dezvolte lent pn? la apari?ia maturit??ii sexuale. Game?ii, ap?i pentru

fecunda?ie, se vor forma numai odat? cu instalarea pubert??ii.

Unitatea func?ional? a testiculului este tubul seminifer. Acesta este

delimitat de o membran? bazal? pe care se g?se?te epiteliul seminal.

Epiteliul seminal este format din celulele germinative, care prin diviziune

vor da na?tere spermiogoniilor, ?i din celulele Sertoli. Celulele Sertoli

au o dispozi?ie sinci?ial? (o delimitare pu?in vizibil?) ?i o baz? larg? de

implantare pe membrana bazal?, fiind desp?r?ite de grupuri dense de

celulele germinative; au o citoplasm? bogat? n incluziuni, reprezentnd

componentele de sus?inere ?i nutri?ie pentru celulele liniei seminale.

Celulele germinative se g?sesc ntr-o continu? diviziune. La apropierea

pubert??ii activitatea de multiplicare celular? se intensific?, astfel la

apari?ia maturit??ii sexuale ncepe formarea spermiilor.

Spermiogeneza este un proces complex care asigur? formarea spermiilor din

spermiogonii, incluznd spermiocitogeneza, sau formarea spermiocitelor

primare ?i secundare ?i aprimiatomorfogeneza care const? n formarea

spermatozoidului fertil din spermida imatur?.

ntregul proces de gametogenez? se desf??oar? n patru perioade (de

multiplicare, cre?tere, formare ?i maturare), celula sexual? trecnd prin

fazele de spermatogonie, spermatocit de ordinul I ?i II, spermid? ?i

spermiu matur.

Diferite faze ale spermiocitogenezei pot fi urm?rite la examenul

histologic al sec?iunilor transversale ale tubilor seminiferi, mai ales n

perioada sezonului de reproducere. Pe membrana bazal? a tubului seminifer

se observ? celulele liniei seminale (germinative), avnd ca elemente de

baz? spermiogoniile; acestea provin din celulele germinative care nainte

de pubertate dau na?tere prin diviziuni mitotice la spermogonii pr?foase ?i

apoi crustoase, care formeaz? spermiocitele de ordinul I. Ele ?i m?resc

dimensiunile, la sfr?itul evolu?iei ?i devin elementele celulare cele mai

voluminoase de pe linia seminal?. Pn? la acest stadiu, mitozele se

realizeaz? ecua?ional, adic? fiecare cromozom se dedubleaz?, fapt care

conduce la ob?inerea a dou? celule fiice echivalente cu celula mam?.

Diviziunea prin care un spermatocit de ordinul I d? na?tere la dou? de

ordinul II este reduc?ional? (de maturare); fiecare cromozom din perechea

existent? n celula mam? rece n celulele fiice, ele avnd un num?r haploid

de cromozomi.

Spermatoci?ii de ordinul II sufer? o nou? diviziune mitotic?,

gomeotipic?, dar cu num?r haploid de cromozomi; dintre celule au

cromozomul X ?i cromozomul Y al sexului. Transformarea spermiocitului de

ordinul II n spermatide marcheaz? debutul fazei de formare sau de

spermatomorfogenez?.

Spermatidele sunt ini?te celule mici, rotunde. Morfogeneza are loc n

prelungirile protoplasmatice ale sinci?iilor Sertoli celule de sus?inere,

cu func?ie nutritiv? ?i endocrin?. Celulele Sertoli sunt bogate n glucoz?,

acizi amina?i ?i vitamine (A, E, complexul B) substan?e care, probabil

sunt folosite n perioada de formare. Fiecare celul? sertoli cuprinde

concomitent 8-12 spermide. Prin transform?ri complicate, din spermide se

formeaz? spermatozoizi. Acest proces are loc n felul urm?tor. Nucleul

spermatidei, voluminos ?i hipercromatic, migreaz? spre unul din polii

celulei ?i formeaz? capul; idiosomul prin partea sa central? formeaz?

acrozomul care acoper? nucleul spermatozoidului. Citoplasma se alunge?te n

sens opus. Din centrozomi se formeaz? doi centrioli (distal ?i proximal) ?i

elementele axiale ale spermatozoidului, iar din mitocondrii elementele

spiralate. Citoplasma se condenseaz? de-a lungul piesei intermediare. La

nivelul gtului r?mne o cantitate redus? de citoplasm? pic?tura

protoplasmatic?, care va dispare n procesul de maturare a

spermatozoidului. La sfr?itul acestei faze spermatozoizii sunt implanta?i

n sinci?iul sertolian, avnd cozile libere spre lumenul tubului seminifer.

La ncheierea spermatogenezei, celulele spermatice, care erau sus?inute

de sinci?iul Sertoli, prin secre?ia de hialuronidaz?, se desprind ?i cad n

lumenul tubilor seminiferi. Celulele epiteliului seminifer secret? un

lichid abundent care antreneaz? spermatozoizii ?i i transport? spre

re?eaua testicular? ?i conurile eferente care ndeplinesc o absorb?ie a

fluidului seminifer ?i elaboreaz? un lichid propriu.

Maturi morfologic, permatozoizii se vor maturizeaz? fiziologic n canalul

epididimar ?i ulterior n c?ile genitale ale femelei.

Controlul hormonal al transport?rii prin c?ile spermatice implic?

testosteronul ?i ocitocina.

Epididimul ofer? spermatozoizilor posibilitatea de a-?i continua procesul

de maturare. Resorb?ia lichidului seminifer ?i concomitent secre?ia unui

alt fluid epididimar produce modificarea concentra?iei ionilor de Sodiu,

potasiu, calciu, clor, fosfor, al proteinelor, enzimelor ?i al gliceril-

fosforil-colinei, modificare necesar? matur?rii spermatozoizilor.

Maturarea fiziologic? a spermatozoizilor n timpul tranzitului epididimar

const? n:

- deshidratarea progresiv? a game?ilor;

- dobndirea sarcinii electrice negative care mpiedic? aglutinarea lor;

- deplasarea pic?turii protoplasmatice de la gt la coada

spermatozoidului, fiind pierdut? naintarea ejacul?rii;

- acoperirea cu un nveli? lipidic protector, care i ap?r? de ac?iunea

nociv? a unor factori de mediu, n special de Ph-ul acid;

- dobndirea mobilit??ii ?i a capacit??ii fecundative.

Totu?i, motilitatea spermatozoizilor atinge parametrii normali n timpul

intr?rii lor n contact cu plasma seminal?, elaborat? de glandele anexe,

adic? n timpul ejacul?rii, n timp ce maturarea complet? a lor se produce

n organele genitale femele, fenomen cunoscut sub denumirea de capacitare.

Durata total? a spermatogenezei de la stadiul de spermiogonie la cel de

spermatozoid matur este de 60-70 zile pentru taur ?i berbec ?i 50-60 zile

la arm?sar, vier ?i cine; o spermiogonie formeaz? 6 spermatocite primare

?i 64 spermatozoizi (taur ?i berbec) 24 ?i respectiv, 96 la vier.

Durata gametogenezei este o constant? biologic? cu varia?ii foarte mici.

Schimbarea vitezei proceselor citologice prin modificarea regimului de

exploatare sau prin intensificarea nutri?iei reproduc?torului nu este

posibil?. De aceea, cunoa?terea acestor particularit??i are importan??

practic? deosebit?, deoarece n func?ie de aceasta trebuie stabilit?

perioada necesar? preg?tirii masculilor pentru sezonul de mont?, ca ?i

regimul de folosire a reproduc?torilor la sta?iile de pr?sil?.

Parenchimul testicular posed? o intens? activitate spermatogenetic?.

Astfel, produc?ia medie zilnic? de spermatozoizi la taur ?i berbec este de

5-7mlrd, iar la arm?sar ?i vier 15-20 mlrd game?i. Un gram de ?esut

testicular ntr-un minut elaboreaz? 8,5mii de spermatozoizi.

Trecerea spermatozoizilor prin epididim, de la por?iunea incipient? a

canalului epididimar pn? la por?iunea lui terminal? este de 11 zile la

taur, ntre 12-15 zile la berbec ?i de 14 zile la vier.

Epididimul, ?i n special coada epididimului, serve?te ca rezervor pentru

spermatozozi. Aici se concentreaz? o cantitate important? de game?i: la

taur ?i berbec 150-200 mlrd, iar la vier ?i arm?sar 200-300 mlrd

spermatozoizi. Astfel, rezerva de spermatozoizi din epididim asigur? la

taur ?i arm?sar necesarul pentru 10-15 monte, iar la berbec spermatozoizii

sunt suficien?i pentru 30-40 monte. La nivelul cozii epididimului

spermatozoizii r?mn fertili circa 60 zile. n cazul unui repaus sexual

prelungit, cnd spermatozoizii r?mn mai mult timp n epididim, se produce

mb?trnirea game?ilor, caracterizat? prin mobilitate sc?zut? sau

apari?ia unei cantit??i de spermatozoizi anormali. Se constat?, de altfel,

c? primul ejaculat recoltat dup? un repaus prelungit con?ine un num?r mai

mare de spermatozoizi patologici dect ejaculatul urm?tor.

n coada epididimului metabolismul spermatozoizilor scade cu mult ?i ei

r?mn n stare de anabioz? datorit? reac?iei u?or acide, vasculariza?iei

mai abundente ?i temperaturii mai sc?zute cu 3-5(C n pungile testiculare.

Temperatura testicular? mai joas? dect temperatura intern? este absolut

necesar? pentru desf??urarea normal? a procesului de spermatogenez?.

Termoreglarea testicular?

La masculii mamiferelor domestice termoreglarea testicular? este

asigurat? de tunica scroto-dartoic?, mu?chiul cremaster ?i vasculariza?ia

venoas? a testiculului.

Asigurarea unei temperaturi optime care se situeaz? n 3-5(C sub nivelul

temperaturii interne este esen?ial? pentru ndeplinirea func?iei

spermatogene a testiculului, func?ia endocrinogen? fiind neafectat?, a?a

cum se ntmpl? la masculii criptorhizi.

Temperatura ?i umiditatea mediului ridicate sau febra prelungit?

afecteaz? par?ial, sau chiar determin? degenerarea liniei seminale.

Fibrele musculare netede ?i elastice din dartos ?i scrotum care se

contract? la temperaturi sc?zute ?i se relaxeaz? la cald, modific?

suprafa?a extern? a nvelitorilor testiculare, ofer? o suprafa?? variabil?

de radiere a c?ldurii. Acest proces este influen?at ?i de ac?iunea de

ridicare sau deschiderea testiculelor n burse prin contrac?ia mu?chiului

cremaster extern.

Termoreglarea testicular? este influen?at? ?i de:

- grosimea pieii locale;

- con?inutul glandelor sudoripare din pielea burselor prin secre?ia lor

accentueaz? pierderea de c?ldur?;

- artera spermatic? intern?, spiralat?, ?erpuie?te pe toat? lungimea

venei spermatice ?i printr-un schimb de c?ldur? eficient uniformizeaz?

temperatura nvelitorilor testiculare cu cea a ?esutului testicular

reu?ind s? reduc? temperatura testicular? cu 5(C. La taur re?eaua bine

dezvoltat? a venei testiculare superficiale, aflate n grosimea

albugineii, ndepline?te acela?i rol termoregulator.

Func?ia endocrin? a testiculelor

Func?ia endocrin? a gonadelor masculine const? n formarea androgenilor.

Androgenii sunt sintetiza?i n celulele leydig (glanda diastematic?) dintr-

un precursor care este radicalul acetat, etapele intermediare ale

biosintezei fiind: colesterolul, progesteronul, androstendiolul ?i nfinal

testosteronul; biosinteza androgenilor este coordonat? de FCSH-ul

hipofizar. Acesta ac?ioneaz? asupra receptorilor specifici din membrana

celulelor Leydig, activeaz? adenil-ciclaza, care determin? sinteza acidului

adenozin-mono-fosforic AMP ciclic, activarea sa fiind un proces

dependent de protein-kinaz?. Protein-kinaza ac?ioneaz? prin fosforilare, n

activarea de scurt? sau sinteza de lung? durat? a proteinelor implicate n

controlul steroidogenezei.

Excesul de ICSH (Intersti?ial Cells Stimulating Hormone) determin?

sc?derea num?rului de receptori membranari, desensibilizeaz? adenil-ciclaza

?i depreseaz? (inhib?) sinteza hormonilor testiculari. Prolactina provoac?

sinteza receptorilor ICHS.

Hormonii androgeni determin? cre?terea organelor genitale nainte de

pubertate, a glandelor anexe, dimortismul ?i comportamentul sexual.

Androgenii preg?tesc epiteliul germinativ s? r?spund? la FSH, men?in

troficitatea tubilor seminiferi ?i a liniei seminale, asigurnd

spermiogeneza.

De la locul sintezei, testosteronul este drenat de vasele limfatice ?i

venoase n circula?ia sistematic?, sau este transportat n tubii seminiferi

printr-un sistem specific de transport.

Celulele Sertoli transform? testosteronul n 5-alfa dehidrotestosteron ?i

androstan-3alfa-17betadiol; androgenii ?i FSH stimuleaz? celulele Sertoli

s? produc? protein? de legare a androgenilor care este secretat? n

lichidul tubului seminifer, avnd rolul de a transporta androgenii ?i

spermii prin acest fluid la epididim.

Este cunoscut, c? epididimul resoarbe cea mai mare parte a lichidului

secretat de tubii seminiferi care a transportat spermii prin c?ile

spermatice intra-testiculare; aceast? resorb?ie este reglat? de

concentra?ia androgenilor din lichidul seminifer ?i nu de cea sanguin?.

Unii componen?i specifici din plasma seminal? (inozitolul, gliceril-

fosforil-colina) sunt secreta?i de epididim sub ac?iunea androgenilor din

snge.

Testosteronul intr? n celula secretoare a glandei anexe, n citoplasma

c?reia este transformat n 5-alfa dehidrotestosteron nainte de legarea la

un receptor citoplasmatic; complexul steroid-receptor este translocat n

nucleu, reac?ioneaz? cu situsul acestor ?i modific? activitatea cromatinei

nucleare. n acest mod androgenii regleaz? producerea unor componente

specifice ale plasmei seminale, cum ar fi fructoza ?i acidul citric.

Androgenii au efect general, anabolizat asupra metabolismului masculilor,

ac?ionnd asupra dezvolt?rii maselor musculare prin re?inerea azotului.

Rolul organelor anexe ale aparatului genital mascul

Anexele aparatului genital sunt: glandele bulbo-uretrale, prostata,

veziculele seminale, canalele deferente ?i uretra pelvin?.

Canalele deferente sunt organe musculare ?i tubulare ce ndeplinesc rolul

de conducere a spermatozoizilor de la epididim spre uretr?; prin secre?ia

unui fluid contribuie la ejaculare, iar prin por?iunea terminal? dilatat?,

care este prezent? la arm?sar, taur, berbec ?i cine, ndeplinesc un rol de

stocare a spermatozoizilor. Ampulele canalelor deferente se deschid n

uretr? mpreun? cu canalul excretor al veziculei seminale de pe aceea?i

parte, alc?tuind canalul ejaculator.

Glandele bulbo-uretrale sunt mici ?i rotunjite la arm?sar, taur ?i berbec

?i foarte dezvoltate la vier. naintea mpreun?rii secre?ia produs? de

glandele bulbo-uretrale ?i de glandele Littre realizeaz? ndep?rtarea

impurit??ilor ?i a pic?turilor de urin? din uretr? ?i umeze?te glandul

penisului, facilitnd intromisiunea.

La vier glandele bulbo-uretrale produc o secre?ie foarte vscoas? care

devine lipicioas? ?i cap?t? aspect gelatinos n contact cu secre?ia

seminal?; n monta natural? ea mpiedic? refularea spermei din uter,

constituind un dop biologic n canalul cervical.

Prostata este alc?tuit? din 2 por?iuni (corp ?i partea diseminat?) ?i are

o secre?ie apoas?. Secre?ia prostatei ?i a veziculelor seminale se amestec?

cu spermatozoizii ?i formeaz? n cea mai mare parte plasma seminal?.

Secre?ia prostatic? are un rol important n biologia spermatozoizilor.

Spermatozoizii imobili n testicul, n contact cu secre?ia glandelor anexe,

ajung la mobilitatea maxim? sub influen?a secre?iei prostatice.

n compozi?ia acestei secre?ii se g?se?te o baz? azotat? (spermina),

lecitin? ?i corpi alcaloizi. Secretul prostatic con?ine enzime, substan?e

minerale, cantit??i mici de zah?r ?i substan?e biologic active

prostaglandine (PG) ?i vasopresin? care favorizeaz? contrac?iile uterine ?i

deci, transportarea spermatozoizilor n c?ile genitale femele.

n afar? de acestea, n secretul glandei prostatice se mai con?ine

cantit??i considerabile de acid citric zinc ?i antiaglutinine substan?e

proteice ce ap?r? spermatozoizii de aglutinare.

Veziculele seminale sunt situate lateral de ampulele canalelor deferente

?i n apropierea gtului vezicii urinare, sunt saciforme la arm?sar ?i vier

?i au aspect doselat la rumeg?toare. Secre?ia seminal? con?ine fructoz?,

acid citric, proteine, enzime, potasiu ?i altele, care sunt indispensabile

n metabolismul spermatozoizilor. Fructoza care constituie substratul

energetic necesar metabolismului anaerob al celulei spermatice este n

cantitate mare n secre?ia seminal? de la taur ?i berbec; mic? la vier ?i

arm?sar, lipse?te complet la cine.

La arm?sar secre?ia seminal? gelatinoas? ncleie canalul cervical,

prevenind n a?a fel refularea spermei din uter.

Reglarea neuroendocrin? a func?iei sexuale la masculi

Spre deosebire de femele, la care func?ia de reproduc?ie se manifest?

periodic, sub forma unor cicluri de c?lduri, la reproduc?torii masculi

func?ia de reproduc?ie este continu?.

Primele semne ale activit??ii sexuale la masculi apar timpuriu ?i constau

n efectuarea saltului pe alte animale din lot, indiferent de sexul

acestora. Mai trziu apare preferin?a pentru femelele n c?lduri. Momentul

maturit??ii sexuale este considerat atunci cnd n sperm? se g?sesc game?i

maturi. Activitatea reproductiv? este condi?ionat? de manifestarea normal?

a reflexelor sexuale.

La masculi, ca ?i la femele att func?ia de reproduc?ie ct ?i

comportamentul sexual sunt dirijate de sistemul neuroendocrin. Ambele

influen?e, nervoas? ?i umoral?, stau n leg?turi reciproce ?i multiple.

Centrul principal al celor dou? dirij?ri este diencefalul care influen?eaz?

activitatea axei hipotalamo-hipofizare. Excita?iile nervoase pornesc direct

din encefal spre organele sexuale. Activitatea sexual? a diencefalului este

influen?at? de cortex, care se afl? n permanen?? sub efectul excita?iilor

interne ?i externe. Excita?iile care se repet? cu regularitate devin

dinamic stereotipe, l?snd urme n cortex. La repetarea excita?iilor apar

r?spunsuri, sub forma unor reflexe condi?ionate. Sub influen?a androgenilor

?i fac apari?ia dou? cmpuri nervoase. Primul este centrul libidoului care

reac?ioneaz? sub efectul androgenilor. Centrul libidoului la masculi se

deosebe?te de cel al femelelor, printr-o activitate permanent?. Al doilea

cmp nervos sau centru este situat n diencefal. Activitatea acestuia nu

este specific? sexului ?i face parte din mecanismul circuitului func?ional

sexual.

Condi?ia apari?iei reflexelor sexuale este aceea ca n organism s?

circule cantit??i optime de androgeni, care s? determine o stare de

excita?ie a centrului libidoului. A?a cum se ?tie reflexele se mpart n

nn?scute (necondi?ionate) ?i dobndite (condi?ionate).

Reflexele necondi?ionate se manifest? prin tendin?a de mpreunare care

este caracteristic? tuturor organismelor. Peste reflexele nn?scute se

suprapun cele dobndite, care intensific? sau tempereaz? manifest?rile

activit??ii sexuale.

Ac?iunea reflexelor condi?ionate se realizeaz? cu ajutorul analizatorilor

vizuali, auditiv, olfactotactili. Pe aceste c?i activitatea sexual? este

intensificat?.

La realizarea reflexelor sexuale particip? aparate receptoare, senzitivo-

senzoriale, cu localizare n organele genitale, care sunt bogate n

termina?ii nervoase.

Termina?iile senzitive reac?ioneaz? la excita?iile pe care le transmit

sistemului nervos central, cele motoare provoac? contrac?ii musculare, iar

cele secretoare determin? eliberarea secre?iei glandelor anexe ale

aparatului genital.

Transmiterea la scoar?? a diferitor impulsuri din mediul ambiant (lumina,

temperatura, vederea unei femele n c?lduri etc.) se realizeaz? cu ajutorul

organelor de sim? (al v?zului, mirosului, auzului ?i sim?ului tactil).

Excitan?ii meidului extern produc impulsuri care se transmit pe aceste c?i:

la scoar?? ?i ac?ioneaz? asupra unui mecanism de excita?ie central, dar

numai cnd acesta este sensibilizat de hormonii androgeni.

De la nivelul scoar?ei pleac? impulsuri nervoase la hipotalamus, fiind

stimulat? eliberarea factorilor declan?atori RF (Releasing Factors). n

acest fel celulele hipofizei anterioare sunt stimulate pentru secre?ia

hormonilor FSH ?i ICSH.

Hormonul ICSH (Intersti?ial Cells Stimulating Hormone) stimuleaz?

secre?ia celulelor intersti?iale Leydig, respectiv secre?ia de androgeni,

hormoni care men?in reactivitatea sistemului nervos ?i stabilesc un anumit

grad de excitabilitate. Androgenii preg?tesc epiteliul germinativ s?

r?spund? la FSH, men?in troficitatea tubilor seminiferi ?i a liniei

seminale, fiind indispensabili unei spermiogeneze normale, contribuie la

transportul spermiilor ?i la copulare. Hormonii androgeni determin?

cre?terea organelor genitale nainte de pubertate, a glandelor anexe,

dimorfismul ?i comportamentul sexual.

FSH-ul este implicat n dezvoltarea stadiilor incipiente ale

spermiogenezei, aceasta fiind coordonat? de androgeni; testosteronul

asigur? diviziunea reduc?ional? a spermiocitelor primare, formarea

spermidelor incipiente ?i apoi a spermiilor; balansa FSH-ICSH androgeni

men?ine continuitatea spermiogenezei.

Ocitocina, hormon al hipotalamusului, determin? contrac?ia musculaturii

netede a canalelor seminale la fiecare 7-8 secunde, asigurnd migra?ia

spermiilor prin tubii seminiferi ?i tranzitul epididimar al game?ilor, iar

n timpul actului sexual contrac?iile musculaturii netede a c?ilor

spermatice ?i ale glandelor anexe asigur? eliminarea spermei (ejacularea).

Prin urmare, hormonii constituie o verig? importan?? n lan?ul regl?rii

nervoase a proceselor sexuale. n afar? de hormonii hipofizari ?i cei

testiculari, n procesul de reproduc?ie la masculi particip? ?i al?i

hormoni ca: hormonii secreta?i de suprarenal?, epinefrina care reduce

concentra?ia ?i mobilitatea spermiilor, tiroxina care are efect favorabil

asupra libidoului sexual, n timp ce tiroidectomia suprim? procesele

sexuale.

Activitatea glandelor endocrine depinde de sistemul nervos. Datorit?

interac?iunii reciproce a sistemului nervos ?i celui endocrin este posibil?

declan?area actului sexual.

Actul sexual (monta, copula?ia sau coitul)

Actul sexual reprezint? un proces complicat de interac?iune reciproc?

care const? n mpreunarea a doi reproduc?tori de sexe opuse, n urma

c?reia sperma masculului este depus? n aparatului genital feminin. Actul

montei este asigurat de un mecanism neuroendocrin, la baza c?ruia st?

desf??urarea reflexelor sexuale necondi?ionate peste care s-au suprapus

reflexele condi?ionate.

Totalitatea reflexelor sexuale necondi?ionate constituia instinctul

sexual. Acesta se manifest? odat? cu apari?ia maturit??ii sexuale moment

n care ncep s? fie eliminate de pe ovar ovule mature ?i din testicul

spermatozoizii fertili.

Reac?ia organismului la hormonii sexuali se exprim? prin dorin?a de

mpreunare, n urma c?reia are loc actul de copula?ie.

Stimulii senzoriali externi (insola?ia, temperatura, lumina, semnalele

acustice, olfactive ?i tactile emise de masculi ?i femele n c?lduri,

aspectele cantitative ?i calitative ale nutri?iei ?i altele) ac?ioneaz?

asupra sistemului nervos ?i hipotalamusului, antrennd mecanisme

neuroendocrine care stau la baza form?rii ?i manifest?rii reflexelor

sexuale.

Reflexele sexuale

Reflexele sexuale la majoritatea animalelor se succed n urm?toarea

ordine: reflexul de erec?ie, de mbr??i?are, de mperechere sau

intromisiune ?i de ejaculare, toate acestea fiind precedate de c?utarea

partenerilor (reflexul de apropiere).

Reflexul de apropiere

C?utarea partenerilor se face prin semnale caracteristice emise de

femelele care transmit informa?ii despre starea lor de receptivitate ?i

ating masculii. Un rol important n contactul dintre masculi ?i femele l

au semnalele olfactive datorit? feromonilor, care determin? mirosul

specific al femelelor n stadiul de excita?ie al ciclului sexual. Pentru

recunoa?terea partenerilor fona?ia ?i audi?ia constituie mijloace

deosebite.

La majoritatea speciilor, n cadrul reflexului de apropiere masculii

adulmec? perineul ?i vulva femelelor, iar mirosul specific estral determin?

arm?sarul, taurul ?i berbecul s? adopte o postur? caracteristic?: nal??

capul ?i ridic? buza superioar? dup? care treptat se excit?, se produce

erec?ia ?i se elimin? o cantitate mic? de secre?ie anex?.

ncepnd cu estrul, femelele prezint? o toleran?? sporit? fa?? de

masculi, se afl? n apropierea lor, dar la tentativele de montare se

ndep?rteaz? sau i atac? cu agresivitate. Femelele n c?lduri devin

receptive, iar la apropierea masculilor adopt? de regul? o pozi?ie campat?,

ridic? coada ?i a?teapt? lini?tite monta.

n func?ie de specie reflexul de apropiere este cel mai evident la

arm?sar, care manifest? stare de agita?ie puternic?, nechez?turi frecvente,

adulmecarea regiunii vulvare, contact nazo-nazal timp de aproximativ cteva

minute; uneori arm?sarul mu?c? iapa.

Berbecul se apropie de oaia n c?lduri, o abordeaz? prin lovituri u?oare

cu capul ?i apoi, n regiunea abdominal?, cu unul din membrele anterioare.

Vierul se plimb? n jurul scroafei n c?lduri, o mpinge mai ales n

regiunea flancului, scoate groh?ituri caracteristice, realizeaz? frecvente

contacte nazo-nazale ?i nazo-vulvare ?i saliveaz? abundent, pe m?sur? ce i

cre?te treptat starea de excita?ie sexual?.

La taur reflexul de apropiere se manifest? prin mugete repetate,

saliva?ie ?i adulmecarea regiunii vulvare.

Reflexul de erec?ie

Erec?ia este reflexul sexual care ?i are sediul n m?duva sacral? cu

contribu?ia scoar?ei cerebrale ?i a sistemului neuro-vegetativ.

Componentele nervoase parasimpatice care contribuie la erec?ie sunt

constituite din ramurile ventrale ale primelor 3 perechi de nervi sacrali,

din nervul splanhnic pelvin (cu rol n vasodilata?ie ?i relaxarea

retractorului penian) al nervului pudend; ace?ti nervi stimuleaz? dilatarea

arterelor pelvine ?i mpiedic? returul sngelui venos din penis.

Erec?ia este asigurat? de afluxul sanguin n cei doi corpi caverno?i

penieni ?i ?esutul spongios al uretrei, dilatarea sinusurilor cavernoase

fiind facilitat? de ncetinirea circula?iei de ntoarcere realizat? prin

contrac?ia musculaturii netede a corpilor caverno?i, ischiocaverno?i ?i

bulbospongio?i.

La taur n timpul erec?iei, mu?chiul ischiocavernos produce 4-5

contrac?ii care pompeaz?, ridicnd presiunea intrapenian? a sngelui la

14000mm ai coloanei de mercur.

Exteriorizarea penisului la rumeg?toare ?i suine se produce ca urmare a

desfacerii S-ului penian.

Structura diferit? a penisului la arm?sar face ca presiunea maxim? din

corpii caverno?i s? fie de numai 1000mm coloan? de mercur.

La cine erec?ia este ajutat? de contrac?ia sfincterului vulvar al

c??elei (?esut erectil vestibular) care urmeaz? intromisiunii ?i efectului

de pompare al mu?chiului ischiocavernos.

Timpul necesar erec?iei depline depinde de tipul organului copulator,

fiind ndelungat la tipul musculo-cavernos (arm?sar ?i cine) ?i scurt la

tipul fibro-elastic (rumeg?toare ?i vier).

Reflexul de mbr??i?are

Const? n saltul masculului pe femela n c?lduri ?i cuprinderea

flancurilor ei cu membrele anterioare. Arm?sarii ?i vierii prezint? o

manifestare intens? a reflexului de cuprindere pe cnd la berbeci ?i tauri

acest reflex este mai pu?in evident. Fiind un reflex nespecific masculii

efectueaz? salturi pe femele care nu sunt n c?lduri, al?i masculi sau

manechine. Acest reflex se produce numai n cazul n care masculul se poate

sprijini pe trenul posterior. n cazul unor tulbur?ri ale trenului

posterior (afec?iuni ale bazinului, articula?iilor, afec?iuni podale etc.)

masculul nu poate efectua saltul pe femel?.

Concomitent cu reflexul de salt ?i mbr??i?are ncepe s? se manifeste ?i

reflexul de mpreunare.

Reflexul de mpreunare

Numit ?i reflexul de intromisiune sau coitul, el face parte din grupa

reflexelor necondi?ionate ?i const? n introducerea penisului n vaginul

femelei. Intromisiunea este condi?ionat? de erec?ie ?i salt. Dup?

introducerea penisului n vagin, prin efectuarea unor mi?c?ri de trecere,

organul copulator percepe prin termina?iile nervoase de pe suprafa?a

glandului excita?iile termice ?i de presiune.

Aceste senza?i provoac? pe cale reflex? ejacularea prin excitarea

centrului ejacul?rii.

Intromisiunea penisului n vagin este nlesnit? de pozi?ia campat? a

femelei, de mucusul de c?lduri care tapeteaz? pere?ii vaginului, ct ?i de

secre?iile glandelor anexe ale aparatului genital mascul.

Reflexul de ejaculare

Reflexul de ejaculare se produce n urma intromisiunii ?i const? din

eliminarea spermei n c?ile genitale.

Stimulii care ini?iaz? ejacularea pornesc de la gland, cei termici sunt

esen?iali la rumeg?toare, iar presiunea exercitat? de organul copulator

femel este caracteristic? necesar? pentru vier, cine ?i arm?sar.

Contrac?iile succesive de tip peristaltic ini?iate la epididim ?i propagate

de-a lungul canalului deferent mping treptat masa seminal? depozitat? la

nivelul epididimului sau ampulelor canalelor deferente pn? la expulzarea

ei n mediul exterior. Concomitent, componentele musculare netede din

pere?ii glandelor anexe se contract? ?i evacueaz? con?inutul acestora n

uretr?.

Nervii simpatici care controleaz? ejacularea provin din perechile 2-5

lombari, sunt nervii pudenzi, hipogastrici ?i plexul pelvin; reflexul

ejacul?rii este stimulat de termina?iile nervoase din glandul penian.

n timpul ejacul?rii ncep s? func?ioneze succesiv glandele anexe ale

aparatului genital. Ini?ial, dup? reflexul de erec?ie se elimin? o

cantitate mic? de secre?ie produs? de glandele mucoasei uretrale ?i de

glandele bulbo-uretrale. Dup? secre?ia bulbo-uretral? se elimin? con?inutul

epididimului masa de spermatozoizi, care se amestec? cu lichidul

prostatic ?i, n sfr?it, se elimin? secre?ia veziculelor (glandelor)

seminale.

Ejacularea poate fi sincron? ?i asincron?.

La rumeg?toare ejacularea se declan?eaz? sincron, adic? toate p?r?ile

componente ale spermei se elimin? n acela?i timp.

La arm?sar, cine ?i vier ejacularea se produce asincron: ini?ial se

elimin? secretul glandleor uretrale ?i bulbo-uretrale, ulterior se elimin?

masa de spermatozoizi amestecat? cu secretul glandei prostata ?i spre

sfr?itul ejacul?rii se elimin? secretul glandelor seminale care mpinge

sperma n coarnele uterine; transformndu-se ntr-o mas? gelatinoas?, la

monta natural? secre?ia seminal? mpiedic? refularea spermei, constituind

un dop cleios biologic la nivelul lumenului cervical.

Reflexele sexuale la femele

Principalul mecanism fiziologic de reglare a algoritmului genetic al

reproduc]iei animalelor este instinctul sexual. Instinctul sexual (genetic)

se instaleaz? odat? cu maturitatea sexual? ?i se manifest? n timpul

stadiului de excita?ie al ciclului sexual printr-un lan? de reflexe

necondi?ionate.

n succesiunea lor, ordinea reflexelor sexuale la femele este urm?toarea:

1. Reflexul erec?iei const? n modificarea morfofiziologic? a aparatului

genital nainte de mont? (coit). Prin erec?ie se produc procesele

indispensabile pentru a putea efectua actul sexual. La femelele

animalelor domestice erec?ia se materializeaz? n tumefierea corpilor

caverno?i ai clitorisului, tumefierea vulvei ?i hiperemia activ? a

mucoaselor vaginului ?i cervixului, n urma afluxului sanguin. Cecumul

se ntredeschide. Evolueaz? semnele estrului.

2. Reflexul de apropiere (locomotor) se caracterizeaz? prin c?utarea

partenerilor ?i atragerea masculilor. C?utarea masculilor se face prin

semnele caracteristice, care dau indica?ii asupra st?rii lor de

recep?ionare. Femela manifest? ritualul de ngrijire (mirosirea,

lingerea, mu?c?turile, jocul ?i lupta, atitudinea corporal?). Reflexul

de apropiere dup? timp coincide cu debutul fenomenului excita?iei

sexuale ?i treptat se schimb? cu reflexul de mbr??i?are.

3. Reflexul de mbr??i?are (maunting) se caracterizeaz? prin ncerc?ri

dese de a nf?ptui saltul pe alte femele (sau masculi) ?i fixarea

corpului lor cu membrele anterioare. Femela se las? s?ltat? de alte

femele, dar nu admite saltul masculului. Reflexul culmin? cu fenomenul

de excita?ie sexual?.

4. Reflexul de mperechere (de copula?ie, coitul), se manifest? prin

contractarea ritmic? a unor grupe de mu?chi ?i ndoirea coloanei

vertebrale. Femela se afl? ntr-o stare de excita?ie sexual? foarte

nalt?. Clinic se remarc? nu numai mi?c?rile de copula?ie, dar ?i

luarea unei pozi?ii favorabile actului sexual. Reflexul se manifest?

numai n timpul c?ldurilor ?i se ncheie cu ejacularea.

5. Reflexul de ejaculare la femele decurge n dou? faze. n prima faz? se

elimin? secretul glandelor vestibulare ?i vaginale. Faza a doua a

ejacul?rii coincide cu momentul orgasmului. n acest timp apar

contrac?iile peristaltice, tetanice ale uterului ?i cervixului;

mucusul estral este aruncat din corpul uterin; la rumeg?toare mucusul

estral se scurge din abunden?? la fundul boltei vaginale.

La manifestarea reflexelor sexuale particip? diferite regiuni ale

sistemului nervos central ?i vegetativ, glande endocrine ?i factori

umorali. Valori sporite de estrogeni n circuitul sanguin favorizeaz?

instalarea dominantei sexuale n scoar?a cerebral?. n acest caz toate

sistemele organismului sunt mobilizate la nf?ptuirea func?iei de

nmul?ire. Este important de men?ionat nsemn?tatea practic? a acestui

proces. n timpul dominantei sexuale la femele u?or se formeaz? reflexele

condi?ionate la mediul extern. Astfel, vacile deseori manifest? reac?ia

sexual? pozitiv? fa?? de operatorii pentru ns?mn?area artificial?. Sunt

cunoscute cazuri, cnd iepele ?i vacile care mai nainte au fost

ns?mn?ate, vin singure la punctul pentru ns?mn?area artificial?. Cu

u?urin?? se formeaz? reflexe condi?ionate fa?? de masculii ncerc?tori.

Tipurile de mont? la diferite specii de animale ?i particularit??ile

actului sexual

Dup? specificitatea actului de mont? ?i locul de depunere a spermei

exist?:

- animalele cu ns?mn?are natural? de tip vaginal, caracteristic

rumeg?toarelor;

- animalele cu ns?mn?are natural? de tip uterin, exist? la cabaline,

suine ?i carnivore.

La animalele rumeg?toare, n urma montei, sperma este depus? la nivelul

vaginului. Datorit? contrac?iilor uterine antiperistaltice de aspirare

circa 5% din spermatozoizi p?trund n canalul cervical ?i uter. Restul

spermatozoizilor mor n vagin, doar cei mai viguro?i pot trece prin cervix.

La animalele cu ns?mn?are natural? de tip vaginal se constat?

urm?toarele caracteristici:

. actul montei are o durat? redus?: 2-5 secunde la ovine ?i 5-10 secunde

la taurine;

. func?ia glandelor anexe ale aparatului genital mascul ?i ejacularea se

desf??oar? sincron;

. volumul este redus (1-3 ml la berbec ?i 4-5 ml la taur), fiind

concentrat? n spermatozoizi (2,5-3,5 mlrd/ml la berbec ?i 0,8-1,2

mlrd/ml la taur).

La animalele cu ns?mn?are natural? de tip uterin, sperma n urma

coitului, nimere?te n corp ?i coarnele uterine. La aceste specii se

constat? urm?toarele:

. actul montei este prelungit (1-3 minute la cai; 10-15 minute la suine,

pn? la 45 minute la cini);

. glandele anexe genitale mascule func?ioneaz? succesiv n timpul

coitului, prin urmare ejacularea este asincron?;

. volumul spermei este mare (la arm?sar 50-100ml, la vier 200-400ml, la

cine 2-18ml) cu o concentra?ie redus? a spermatozoizilor).

La taurine actul montei const? n cabrare, mbr??i?are ?i efectuarea unor

mi?c?ri de explorare cu penisul de mic? amplitudine; imediat dup?

realizarea contactului cu mucoasa vulvar?, tarul execut? intromisiunea

printr-o penetrare violent? ?i un salt cu tot corpul, concomitent cu

ejacularea. Aceasta se produce la 1 secund? dup? contactul penisului cu

mucoasa vaginal?, eliminarea spermei avnd o durat? de 0,3 secunde. n

timpul ejacul?rii glandul penian se r?suce?te u?or sau descrie o rota?ie

complet? de 360( n sensul invers acelor de ceasornic ?i cu o amplitudine

de 6 cm n diametru. Dup? ejaculare urmeaz? retragerea promt? a penisului

?i coborrea lui.

Berbecul face saltul, execut? cteva mi?c?ri de penetrare cu trenul

posterior, apoi coboar?; se produc astfel mai multe salturi naintea

intromisiunii propriu-zise, eviden?iate printr-o mi?care de penetrare

violent? ?i profund? a trenului posterior ?i a ntregului corp.

Datorit? erec?iei la berbec apendicele vermiform al penisului devine

rigid, dilata?ia uretrei de la baza acestuia se umple cu sperm?, iar

materialul seminal este expulzat sub presiune. Datorit? ngustimii meatului

urinar, jetul fiind orientat spre cervix.

La arm?sar actul montei se caracterizeaz? prin efectuarea unor mi?c?ri de

copulare caracteristice, ncepute imediat dup? intromisiune, cu o durat? de

pn? la 1 minut ?i culminate cu ejacularea, care se eviden?iaz? prin

mi?c?rile ritmice ale cozii sau contrac?ia ritmic? a sfincterului anal. Cea

mai mare parte din sperm? este depus? n uter, ntruct procesul uretral al

penisului p?trunde profund intracervical. Restul de sperm?, r?mas n vagin

este mpins de asemenea, n uter prin mi?c?rile de copula?ie pe care le

efectueaz? penisul, asem?n?toare ale unui piston ntr-un cilindru.

n timpul montei la iap? se constat? o presiune negativ? n uter,

realizat? printr-o inspirare adnc? la intromisiune ?i ridicarea

abdomenului, capabil s? aspire circa 80ml de lichid prin cervixul relaxat.

Imediat dup? coit, n vaginul iepelor se mai pot recupera 10-15ml sperm?

din cei 50-100ml ejacula?i.

Copula?ia dureaz? mai mult timp la vier; dup? salt, acesta efectueaz? o

serie de mi?c?ri de c?utare a vulvei cu penisul aflat ntr-o erec?ia

par?ial?. Intromisiunea eviden?iaz? mi?c?ri viguroase de copula?ie. Pe

toat? durata ejacul?rii vierul este imobil, lini?tit, mbr??i?eaz? reflex

?i foarte strns cu membrele anterioare femela. Extremitatea liber? a

penisului traverseaz? creasta care delimiteaz? vaginul anterior de cervix,

se inser? n conductul spiralat endocervical, unde r?mne blocat datorit?

corpilor caverno?i din timpul ejacul?rii.

Actul sexual la cine prezint? dou? etape distincte. Prima, cu o durat?

de cteva minute, const? n realizarea intromisiunii pe seama rigidit??ii

asigurate de osul penian (erec?ia prematur? compromite intromisiunea) apoi

n efectuarea unor mi?c?ri viguroase a trenului posterior, care induc

erec?ia deplin? a bulbilor penieni ce mpiedic? retragerea organului

copulator mascul din c?ile genitale ale c??elei; frac?iunea spermatic? din

ejaculat este eliminat? n circa 80 secunde, marcnd sfr?itul primei faze

a actului sexual. Etapa a doua dureaz? 3-45 minute n care cei doi

parteneri se afl? n pozi?ie crup? la crup?. Adoptarea acestei pozi?ii

determin? r?sucirea cu 180 grade napoia osului penian, fapt care

accentueaz? turgescen?a penisului prin mpiedicarea evacu?rii sngelui;

decuplarea se realizeaz? numai dup? relaxarea vulvei ?i a corpilor

vestibulari.

ns?mn?area animalelor

La reproducerea animalelor se folosesc dou? metode de ns?mn?are:

natural? ?i artificial?.

La ns?mn?area natural? cresc?torul alege ?i potrive?te reproduc?torii

?i asigur? condi?iile necesare pentru actul montei masculului cu femela

respectiv?. La ns?mn?area artificial? actul montei (coitul) nu are loc:

sperma este depus? n aparatul genital femel cu ajutorul unor instrumente

speciale.

Sistemele de mont?

Actul sexual la animale poart? denumirea de mont? sau coit. Pentru

realizarea montei sunt necesare urm?toarele condi?ii: femela s? fie n

c?lduri ?i s? accepte masculul: masculul s? fie capabil de a efectua actul

copulator, adic? s? prezinte poten?? sexual?. n acest sens, el trebuie s?

manifeste n mod corect reflexele sexuale.

Monta cunoa?te mai multe sisteme dintre care mai folosite sunt: monta

liber? ?i monta dirijat?.

Monta dirijat? (monta de mn?). La acest sistem de mont? reproduc?torii

masculi se ?in separat de femele, care n perioada de c?lduri sunt duse

pentru a fi montate. Actul montei se face n prezen?a ?i sub supravegherea

atent? a personalului calificat. Cu acest prilej se face potrivirea

perechilor ?i se apreciaz? starea de s?n?tate a organelor genitale ale

femelelor n c?lduri, pentru a evita mboln?virea masculilor. nainte de

actul montei organele genitale ale femelelor se spal? cu ap? cald?, iar la

iap? coada se nf??oar? cu o band? de tifon ?i se d? ntr-o parte.

Pentru buna desf??urare a activit??ii de reproducere prin sistemul de

mont? dirijat? este important? alegerea momentului optim pentru

ns?mn?are. n acest scop se folosesc masculii ncerc?tori sau alte metode

de eviden?iere a femelelor n c?lduri.

Vacile se monteaz? imediat ce au fost depistate n c?lduri cu taurul

ncerc?tor sau pe baza comportamentului sexual ?i a semnelor clinice. De

obicei, la vaci se practic? o singur? mont? ntr-o perioad? de c?lduri.

Dac? dup? mont? c?ldurile persist?, la 10-12 ore monta se repet?.

Monta dirijat? la oi este superioar? celorlalte sisteme de mont?, fiindc?

reproduc?torul este admis s? efectueze monta numai la oile ce i-au fost

repartizate prin programul de ameliorare stabilit dinainte; descoperirea

oilor n c?lduri se face diminea?a ?i seara cu berbecii ncerc?tori, iar

monta se efectueaz? imediat n boxa berbecului ales, f?r? interven?ia

ngrijitorului. La oile cu coad? lat? (Karacul) este necesar? interven?ia

ngrijitorului, care ridic? coada oii, pentru ca berbecul s? o poat? monta.

Dac? perioada de c?lduri se prelunge?te, monta se repet? la 12-18 ore.

Pentru monta natural? dirijat?, depistarea corect? a scroafelor n

c?lduri prezint? o importan?? deosebit?. Depistarea scroafelor n c?lduri

se face cu ajutorul vierilor ncerc?tori, care sunt adu?i pe culoarul

dintre boxe. Scroafele n c?lduri se apropie de marginea boxei, avnd o

comportare caracteristic? ?i manifest? reflexul de imobilitate, la care se

adaug? ?i modific?rile de la nivelul organelor aparatului genital.

Scroafele n c?lduri, sunt introduse n boxa de mont? la vier, unde stau

pn? se termin? actul montei. Dac? c?ldurile se prelungesc, monta se repet?

la 12-18 ore.

Descoperirea iepelor n c?lduri se face la bara de ncercare, cu un

arm?sar.

Pentru a evita accidentele, iepele naintea actului montei se

despotcovesc, apoi se procedeaz? la conten?ia femelei cu dou? platlonge,

iar pe buza superioar? se aplic? o iava?a. Arm?sarul programat pentru mont?

este condus cu ajutorul a dou? pene de dou? persoane ?i va fi l?sat s?

efectueze saltul numai n momentul cnd penisul este n erec?ie. Avnd n

vedere durata lung? a c?ldurilor, monta la iap? se repet? tot la 48 ore,

pn? cnd femela nu mai accept? arm?sarul.

Momentul optim pentru ns?mn?area c??elelor se consider? ziua a 2-a a 4-

a dup? debutul c?ldurilor. ns? avnd n vedere varia?iile posibile n

termenii producerii ovula?iilor, c??elele se monteaz? de dou? ori, la

interval de 48 ore.

La reproducerea iepurilor pentru fiecare mascul se aleg 5-8 femele. n

efectivele de reproduc?ie se introduc animale pubere: femele la vrsta de 4-

5 luni ?i masculi n vrst? de 8 luni. Animalele se ntre?in n cu?ti

individuale. Femela se introduce n cu?ca masculului. Dup? coit iepuroaica

se separ? de mascul ?i la 1 or? monta se repet?. Un mascul poate efectua

zilnic 2-3 monte.

De?i spermatogeneza este un proces continuu, ntr-un interval de timp dat

masculii pot efectua un num?r limitat de monte, deoarece ejacularea

frecvent? reduce intensitatea libidoului, volumul ?i concentra?ia spermei

mai ales la masculii tineri. Datele asupra frecven?ei optime a coitusurilor

la masculi n monta dirijat? sunt redate n tabelul urm?tor.

Tabelul nr.

Frecven?a montelor la masculii principalelor specii de animale

|Specia |Masculi tineri |Masculi adul?i |

| |Nr. |Nr. femele/an|Nr. |Nr. femele/an |

| |monte/s?pt?mn? | |monte/s?pt?mn? | |

|Arm?sar |2-5 |15-40 |3-12 |30-50 |

|Taur |2-4 |20-60 |4-12 |60-100 |

|Vier |2-4 |10-20 |4-10 |30-60 |

|Berbec |6-12 |30-40 |6-24 |50-60 |

|Cine |1-2 |20-40 |2-6 |30-88 |

Monta liber?. n cazul acestui sistem masculii se ?in mpreun? cu

femelele, pe care le monteaz? pe m?sur? ce acestea intr? n c?lduri. Acest

tip de mont? se efectueaz? f?r? controlul tehnic ?i, ca atare, prezint? o

serie de dezavantaje ?i anume:

. imposibilitatea ?inerii unor eviden?e zootehnice corecte, de unde

decurge inconvenientul necunoa?terii datei montei deci, a st?rii

fiziologice al efectivelor, al adopt?rii unei alimenta?ii diferen?iate

n func?ie de vrsta sarcinii, n??rcarea ?i introducerea la timpul

potrivit al femelelor gestante n maternitate ?i cunoa?terea

paternit??ii produ?ilor de concep?ie;

. lipsa controlului unor boli venerice cu transmitere prin actul montei,

cum ar fi bruceloza sau orhiepididimita infec?ioas? a ovinelor,

vibrioza sau trichomonoza genital? a bovinelor, alte virioze

epiteliotrope genitale;

. ob?inerea unor indici necorespunz?tori de reproduc?ie datorit? lipsei

totale a controlului calit??ii materialului seminal;

. epuizarea sexual? a masculilor prin efectuarea unui num?r nera?ional

?i neuniform de monte: n reproducerea de tip liber, un taur monteaz?

fiecare femel? n c?lduri n medie de 1,73 ori ?i realizeaz? maximum

10 monte pe zi; un berbec realizeaz? 4,1 monte la fiecare oaie

receptiv? ?i pn? la 29 monte pe zi.

Dintre avantajele montei libere se men?ioneaz?:

- prezen?a permanent? a masculilor ntre femele permite descoperirea la

timp a acestora n c?lduri ?i efectuarea montelor repetate, asigurndu-

se prin aceasta un procent ridicat de fecunditate;

- prezen?a masculului printre femele constituie pentru acestea un factor

biostimulator.

Variante ale montei libere sunt: la cai monta n coseac? ?i monta n

padoc, iar la oi monta n harem ?i monta pe clase.

Monta n padoc iepele destinate montei se nchid n padoc, unde se

introduce arm?sarul diminea?a ?i seara a cte dou? ore. Restul timpului

arm?sarul se ntre?ine separat de iepe. A?a metod? de mont? permite

folosirea masculilor de valoare nalt? pentru mont?.

Monta n coseac? prevede ntre?inerea n herghelii a 20-25 iepe pentru un

arm?sar. Herghelia se afl? la p??une sub supravegherea herghelegiului care

?i noteaz? data montei.

Monta n harem se practic? n oierit ?i const? n formarea unor turme de

40-50 de oi n care se introduce un singur berbec, l?sndu-se cu oile cel

pu?in dou? cicluri.

: 1, 2, 3, 4


© 2008

.