РУБРИКИ

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")

p align="left">- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України (у тому числі отримана від нерезидентів на підставі виданих Національним банком реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, повернута з-за кордону як раніше здійснена інвестиція на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку та доходи, прибутки від цих інвестицій, а також перерахована нерезидентами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну);

- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи - нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари, відшкодування заподіяної шкоди, страхове відшкодування, аліменти;

- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

- валюта за платіжними документами, увезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну;

- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи - нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами - резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;

- валюта, перерахована митними органами, яка була прийнята на зберігання відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти;

- валюта, одержана в порядку спадкування;

- валюта, перерахована за рішенням суду;

- валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

- валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти;

- валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

- валюта, перерахована як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору, за умови отримання у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, реєстраційного свідоцтва Національного банку щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті;

- валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;

- валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;

- валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;

- валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки;

- валюта, перерахована з рахунку торговця цінними паперами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

- валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

6. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти;

- перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

- перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи - резидента;

- перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

- перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;

- перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

- купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

- перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);

- перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки;

- обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;

- перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за гарантією, договором поруки;

- повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

7. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

- валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;

- кошти, перераховані іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

- нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

8. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

- виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

- виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

- перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.

Регулювання рівня валютного ризику в валютних операціях комерційних банків України здійснюється Національним банком України згідно «Інструкції про порядок регулювання діяльності комерційних банків України» [30].

Валютний ризик - це ймовірність виникнення можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют. Фактори, які впливають на ризик, можна розподілити на дві групи [77]:

1. Фактори впливу на валютний ризик.

а) Збільшують ризик:

- коливання валютних курсів;

- відкриті валютні позиції.

б) Зменшують ризик:

- ліміти позицій за валютами;

- контроль за ризикам з боку керівництва;

- використання методів хеджування.

2. Методами хеджування (страхування) валютного ризику є:

- погодження надходжень і платежів (структурне балансування);

- "валютні кошики" - набір валют, об'єднаних у певних пропорціях, тобто курс валюти стосовно певного набору інших валют;

- методи короткострокового хеджування - поєднують форвардні, опціонні угоди та угоди "своп";

- методи довгострокового хеджування - фінансові ф'ючерси і дисконтування вимог у валюті (уступка права вимоги боргу в іноземній валюті замість негайно сплаченої суми банком у національній або іншій валюті).

Валютна позиція банку - це співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов'язань у цій же валюті. Вона буває:

- відкрита - не дорівнює нулю, веде за собою додатковий ризик у разі зміни валютного курсу;

- відкрита довга - вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті;

- відкрита коротка - вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті;

закрита - дорівнює нулю.

З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків Національний банк установлює норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13), у тому числі обмежується ризик загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і ризик загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2).

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Величина загальної відкритої валютної позиції банку визначається як сума абсолютних величин усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті (без урахування знака) за всіма іноземними валютами та за всіма банківськими металами. Нормативне значення загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) має бути не більше ніж 30 відсотків [30].

У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку [30]:

- загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не більше ніж 20 відсотків;

- загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не більше ніж 10 відсотків.

Таким чином, за результатами досліджень розділу 1 можна зробити наступні висновки:

1. Валютні операції це:

- операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

- операції пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

- операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

2. Валютні операції комерційних банків України можуть бути поділені на дві основні групи:

а) операції обслуговування валютних готівкових та безготівкових грошових потоків з використанням валюти як засобу платежу без зміни виду валюти;

б) операції з торгівлі іноземною валютою - це купівля та продаж іноземної валюти за гривні, обмін іноземної валюти на іншу іноземну валюту, здійснення операцій з валютними деривативами на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках.

Розділ 2. Механізм здійснення валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Аграрний комерційний банк»

Відкрите акціонерне товариство “Аграрний комерційний банк” (ВАТ “Агрокомбанк”) зареєстрований Національним банком України 24 грудня 1993 року за № 222 [86].

Місцезнаходження банку: м. Київ - 150, вул. Димитрова, 9-А. Банк створено у формі відкритого акціонерного товариства. Філії та відділення відсутні. Банк є універсальною банківською установою, яка надає корпоративним та приватним клієнтам повний пакет банківських послуг.

Стратегічною метою діяльності ВАТ “Агрокомбанк” є збереження і зміцнення позицій банку на кредитно-фінансовому ринку шляхом максимального та якісного задоволення потреб своїх клієнтів та поєднання інтересів корпоративних клієнтів, клієнтів фізичних осіб та банку для спільного досягнення позитивних результатів в діяльності кожного.

Пріоритетними напрямками діяльності банку по досягненню вказаної мети є: розширення спектру пропонованих послуг, впровадження нових банківських продуктів, подальший розвиток операцій кредитування суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, розвиток комерційних та комісійних операцій з цінними паперами, вкладних операцій, неторговельних операцій з іноземною валютою, посилення захисту інтересів вкладників, мінімізація ризику в здійсненні операцій, забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності банку.

Станом на 01.01.2008 ВАТ “Агрокомбанк” відкрито 41 кореспондентських рахунків, з яких 12 рахунків в 5 іноземних банках і 29 рахунків в 10 українських. Серед клієнтів банку суб`єкти господарської діяльності різних форм власності та фізичні особи.

Станом на 01.01.2008 року в ВАТ “Агрокомбанк” нараховується 2573 клієнтів, з них суб'єкти господарювання - 1284, фізичні особи -1289. Клієнти-юридичні особи відносяться до різних галузей народного господарства. Це і торгівля, і сільське господарство, і будівництво тощо. В ВАТ “Агрокомбанк” відкриті рахунки 58 небанківських фінансових установ.

Управління ризиками в ВАТ “Агрокомбанк” направлено на досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризиковістю операцій для забезпечення фінансової стійкості банку.

Функція управління фінансовими ризиками в банку здійснюється Комітетом з управління активами та пасивами та Кредитним комітетом.

Управління валютним ризиком здійснюється через контроль за дотриманням встановлених лімітів відкритих валютних позицій та аналізом тендер-цій на міжнародних валютних ринках.

З ліквідністю банку пов'язана і його платоспроможність. При визначенні платоспроможності (нормативу адекватності регулятивного капіталу) банком підсумовувались активи з урахуванням коефіцієнтів ризику. При нормативному значенні 10% платоспроможність ВАТ “Агрокомбанк” протягом звітного року коливалась у межах 12% -16%. Значення нормативу адекватності основного капіталу коливалось протягом року у межах 8% - 14%. Значення коефіцієнтів адекватності регулятивного та основного капіталу свідчить не лише про дотримання вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, але й про досить стійкий фінансовий стан банку.

05.01.07 (рішення Комісії Головного управління НБУ від 05.01.07 №07011) Національним банком України було призупинено здійснення ВАТ "Агрокомбанк" операцій щодо ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України (у зв'язку з недостатністю регулятивного капіталу).

В 2007 році були зміни в складі акціонерів банку та відповідне зростання статутного фонду, що дозволило виконати нормативи НБУ по рівню регулятивного капіталу (не менше 58 млн. грн., або 8 млн. євро) . До власників істотної участі увійшли Темненко О.І., Етенко Т.А., Шпильова І.Г. (табл..Д.1 Додатку Д). Іноземних інвесторів банк не має.

Станом на 01.01.2008 кількість працюючих в ВАТ “Агрокомбанк” становила 133 особи, що порівняно з 01.01.2007 (122 осіб) на 11 осіб більше.

Переважний регіон роботи Агрокомбанку - Київ та Київська область, але завдяки використання сучасних технологій банк обслуговує клієнтів і в інших областях України. Банк має достатню мережу банків-кореспондентів, що дозволяє якісно та оперативно обслуговувати клієнтів, здійснювати за їх дорученням платежі в основних валютах в будь-яку точку світу.

20 березня 2008 року відбулися чергові збори акціонерів ВАТ «Агрокомбанк» на яких розглянуті результати діяльності банку за 2007р., затверджені звіти Правління банку, Ревізійної комісії, звіт і висновки зовнішнього аудитора банку, обраний новий склад Ревізійної комісії.

Прибуток за 2007р. у розмірі 4,12 млн. грн. був спрямований в статутний фонд через реінвестування дивідендів, частина прибутку (0,5 млн. грн.) була спрямована на поповнення резервного фонду банку. З метою збільшення статутного фонду банку у 2008 році проведена 11 емісія акцій на суму 50,004 млн. грн.

ВАТ "Агрокомбанк" працює з 1993 року й відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до категорії малих банків. За результатами 2007 року ВАТ «Агрокомбанк» займає 97 місце в рейтингу банківської системи України (165 банків) за рівнем обсягу валюти балансу (табл.Д.2 Додатку Д) [84].

За 2007р. банк збільшив активи на 45,6% - до 507,152 млн. грн. Кредитно-інвестиційний портфель торік виріс на 42,1% і досяг 395,57 млн. грн. На 1.01.2008р. власний капітал банку досяг 65,08 млн. грн. Після розміщення акцій нової емісії статутний фонд банку збільшиться в 2,3 рази.

Розміщення п'ятирічних облігацій ВАТ «Агрокомбанк» серії В розпочате 15 лютого 2008 року, завершено на 2 тижні раніше запланованої дати. Загальна сума залучення за 50 000 облігацій склала 50,866 мільйонів гривень. Облігації розміщено серед комерційних банків, інвестиційних фондів та інших компаній.

Погашення облігацій цього випуску заплановано на квітень 2013 року. Забезпечені відсоткові іменні облігації випущено в без документарній формі номіналом 1 тис. грн. Доходність у перший рік обігу складає 14% річних.

Основною метою зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Агрокомбанк» є якісне обслуговування експортно-імпортних операцій клієнтів, підвищення його ефективності та розширення спектру наданих послуг. ВАТ “Агрокомбанк” має розгалужену мережу кореспондентських рахунків у провідних банках світу (табл.Д.3 Додатку Д). Згідно класифікації НБУ [83], за результати діяльності у 2004 -2007 роках (табл.Д.4 Додатку Д), ВАТ «Агрокомбанк» відноситься до низькорентабельних інвестиційно непривабливих банків (ROA<1%, ROE< 13-15%) з рівнем рентабельності власного капіталу нижче облікової ставки НБУ (показника динаміки вартості грошей в Україні).

2.2 Аналіз видів та особливостей валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

ВАТ «Агропромбанк» проводить широкий спектр валютних операцій з клієнтами згідно тарифів, наведених в табл..Г.1 - Г4 Додатку Г. В табл.А.1 - А.4 додатку А наведені повалютні баланси ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 -2007 роки, які використані в аналізі валютних операцій та ризику валютної позиції банку. На рис.2.1 - 2.8 наведені результати динаміки абсолютного росту у 2004 - 2007 роках характерних агрегатів балансу в доларах США, євро, російських рублях та сумарно в інших валютах, тобто обсягів валютних операцій, та чистої балансової валютної позиції повалютно.

Рис.2.1. - Динаміка абсолютних рівнів чистої балансової валютної позиції (активи - зобов'язання балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.2. - Динаміка абсолютних рівнів ресурсної позиції по запозиченим коштам банків в зобов'язаннях балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.3. - Динаміка абсолютних рівнів ресурсної позиції по запозиченим коштам клієнтів в зобов'язаннях балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.4. - Динаміка абсолютних рівнів загальної ресурсної позиції по зобов'язаннях балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.5. - Динаміка абсолютних загальної балансової валютної позиції в активах балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.6. - Динаміка абсолютних рівнів готівкових коштів в активах балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.7. - Динаміка абсолютних рівнів коштів в інших банках в активах балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.8. - Динаміка абсолютних рівнів кредитів клієнтам в активах балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Як показує аналіз графіків рис.2.1 - 2.8:

1. ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2006 роках в основному провадив операції в доларах США, тільки у 2007 році банк розпочав активно нарощувати обсяг операцій в євро.

2. Обсяги операцій банку в російських рублях та інших валютах є незначними.

3. У 2004 -2006 роках ВАТ «Агрокомбанк» активно використовував відкриту довгу валютну позицію в доларах США, тобто активи банку в доларах США значно перевищували (на 3-4,5 млн. грн.) пасиви в доларах США, тобто банк перевів в долари США суттєву суму коштів в національній валюті.

4. В 2007 році ризиковий менеджмент валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» різко змінив стратегію утримання валютного ризику та відкритої довгої валютної позиції, перейшовши в режим відкриття суттєвої короткої валютної позиції в євро (еквівалент більше 1 млн. грн.) та невеликої (еквівалент 100 тис. грн.) короткої валютної позиції в доларах США.

Відкриття короткої валютної позиції (залучені та запозичені пасиви перевищують активи в цій валюті) при продажу валюти за національну валюту України є суттєвим спекулятивним валютним ризиком, який передбачає майбутнє суттєве падіння курсу євро та долара США і створення можливості купити на міжбанківському ринку необхідну суму валюти за національну валюту України для погашення зобов'язань в валюті.

5. Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних запозичень в доларах США на міжбанківському ринку з рівня 25 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 82 млн. грн.(еквівалент) у 2007 році.

6. Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних залучень в доларах США у клієнтів з рівня 15 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 62 млн. грн.(еквівалент) у 2007 році.

7. Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних активів в доларах США з рівня 45 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 145 млн. грн. (еквівалент) у 2007 році, та євро 0,5 млн. грн.(2004) і 24 млн. грн. у 2007 році.

На рис.Е.1 - Е.8 Додатку Е представлені результати аналізу структури валютних активів та пасивів ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (долари США та євро). Як показує аналіз графіків рис.Е.1 - Е.8, структура валютних активів та пасивів банку характеризується наступною динамікою співвідношення питомої ваги окремих характерних агрегатів:

1. USD - активи

Рік Частка коштів , Частка кредитів Частка

в інших банках, % клієнтам,% готівки в %

2004 24,27% 72,11% 2,33%

2005 47,42% 50,7% 1,07%

2006 51,74% 45,86% 1,41%

2007 56,38% 48,13% 0,75%

2. USD - пасиви

Рік Частка коштів , Частка коштів

інших банках, % клієнтів,%

2004 61,15% 38,3%

2005 72,02% 27,32%

2006 55,65% 43,52%

2007 56,82% 42,56%

3. EUR - активи

Рік Частка коштів , Частка кредитів Частка

в інших банках, % клієнтам,% готівки в %

2004 23,71% 71,12% 4,1%

2005 58,1% 40,47% 1,42%

2006 49,5% 45,41% 4,42%

2007 33,1% 64,47% 2,20%

4. EUR - пасиви

Рік Частка коштів , Частка коштів

інших банках, % клієнтів,%

2004 0 % 100,0%

2005 87,47% 12,46%

2006 53,49% 45,7%

2007 62,42% 37,23%

Таким чином, аналіз структурної динаміки валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках показує, що:

в доларовому сегменті:

а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово підвищилась з рівня 24,27% (2004) до 56,38% ( 2007);

б) частка коштів, отриманих від інших банків застабілізувалась на рівні 56%, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Агрокомбанк» використовує як платіжні активи на коррахунках та активи в курсових валютних операціях на міжбанківському ринку;

в) частка валютних кредитів , виданих клієнтам зменшилась з рівня 72,11%(2004) до рівня 42,13% (2007);

в) частка валютних кредитів , залучених у клієнтів банку зросла з рівня 38,3%(2004) до рівня 42,5-43,5% (2006 - 2007), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Агропромбанк» використовує для кредитування клієнтів.

в сегменті євро:

а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово зменшилась з рівня 58,1% (2005) до 33,1% ( 2007);

б) частка коштів, отриманих від інших банків зменшилась з рівня 87,5% у 2005 році до рівня 62,4% у 20007 році, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Агрокомбанк» використовує як платіжні активи на коррахунках та , частково, як активи в кредитуванні клієнтів;

в) частка валютних кредитів , виданих клієнтам піднялась з рівня 40,5%(2005) до рівня 64,5% (2007);

г) частка валютних кредитів , залучених у клієнтів банку зросла з рівня 12,5%(2005) до рівня 37,2-45,7% (2006 - 2007), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Агропромбанк» використовує повністю для кредитування клієнтів, одночасно використовуючи для кредитування частину коштів, запозичених в інших банках.

2.3 Оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

В таблицях Б.1 -Б. 4 додатку Б наведені результати компьютерного масштабування повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 -2007 роки , в яких всі агрегатні статті масштабовані на розмір поточного власного капіталу банку і відповідному році.

Така форма представлення вихідних статистичних даних дає можливість детального аналізу складових формування чистої валютної позиції банку та її порівняння з нормативами Н13 НБУ [30].

На рис.2.9 - 2.12 наведені графічні представлення проведеного аналізу. які дають можливість в дипломному проекті детально проаналізувати стан, структуру та динаміку розвитку валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.9 - 2.12:

1. На кінець 2004 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 93, 2% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 44, 4% від ВК), частки (38,8%) запозичених коштів на міжбанківському ринку та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 31,4% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 13,3% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 15,4% від ВК (норма-тив - не більше 30%).

Рис.2.9. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

Рис.2.10. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2005 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 1,3% від ВК), фінансувалися за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 3,2% від ВК);

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 0,4% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок залучених коштів клієнтів;

в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні пасиви більше, ніж валютні активи) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила -1,3% від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-1- не більше 10% від ВК [30]).

2. На кінець 2005 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 106,5% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 55,0% від ВК), частки (51,5%) запозичених коштів на міжбанківському ринку та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 99,6% від ВК) фінансувалися частково (93,4%) за рахунок запозичених коштів інших банків та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту(6,2% від ВК);

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 8,8% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 8,9% від ВК (норма-тив - не більше 30%).

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 20,7% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 6,4% від ВК) та частки (14,3%) запозичених коштів на міжбанківському ринку;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 29,7% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 0% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]).

Рис.2.11. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2006 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

3. На кінець 2006 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 91,4% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 82,5% від ВК), частки (2,3%) запозичених коштів на міжбанківському ринку та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту (6,6%);

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 103,2% від ВК) фінансувалися повністю (103,2%) за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 9,9% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 10,4% від ВК (норма-тив - не більше 30%).

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 10,8% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 10,5% від ВК) та частки (0,3%) запозичених коштів на міжбанківському ринку;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 11,7% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

Рис.2.12. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2007 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 0,5% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]).

4. На кінець 2007 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 93,3% від ВК), фінансували-ся повністю за рахунок залучених коштів клієнтів;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 124,9% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні активи менше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини активів з іноземної валюти в національну валюту становила -0,4% від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-2- не більше 10% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 2,1% від ВК (норматив - не більше 30%).

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 24,7% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 14,9% від ВК) та частки (9,8%) запозичених коштів на міжбанківському ринку;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 12,7% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні активи менше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини активів з іноземної валюти в національну валюту становила -1,7 % від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-2- не більше 10% від ВК [30]).

Таким чином, проведений аналіз показує, що після суттєвого провалу валютного менеджменту банку у 2006 році та значними нанесеними збитками за рахунок валютообмінних операцій, у 2007 році ВАТ «Агрокомбанк» зайняв стратегічно нейтральну балансову валютну позицію, значно знизивши рівень валютного ризику та перемістивши акцент на розвиток обсягів операцій в євро і зниження відносного обсягу операцій в доларах США.

2.4 Оцінка рентабельності валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

В табл.В.1 - В.4 додатку В наведена динаміка середньозважених процентних ставок за доходними агрегатами активів та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець 2004 -2007 рр.

Спільний аналіз даних табл.Б.1 - Б.4 додатку Б та В.1 -В.4 додатку В дозволяє розрахувати рентабельність процентних операцій в доларах США та євро за формулами (2.10 -2.11).

де:

- відносна частка активів в доларах США, розміщених в інших банках (коррахунки, міжбанківські депозити та кредити) в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка доходності активів в доларах США, розміщених в інших банках;

- відносна частка активів в доларах США, розміщених в кредитах, наданих клієнтам банку в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка доходності активів в доларах США, розміщених в кредитах клієнтам банку;

- відносна частка пасивів (ресурсів) в доларах США, залучених від інших банків (коррахунки, міжбанківські депозити та кредити) в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка вартості (витратності) пасивів в доларах США, залучених від інших банків;

- відносна частка пасивів (ресурсів) в доларах США, залучених від клієнтів (поточні рахунки та депозити юридичних та фізичних осіб) в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка вартості (витратності) пасивів в доларах США, залучених від клієнтів.

де:

- відносна частка активів в доларах США, розміщених в інших банках (коррахунки, міжбанківські депозити та кредити) в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка доходності активів в доларах США, розміщених в інших банках;

- відносна частка активів в доларах США, розміщених в кредитах, наданих клієнтам банку в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка доходності активів в доларах США, розміщених в кредитах клієнтам банку;

- відносна частка пасивів (ресурсів) в доларах США, залучених від інших банків (коррахунки, міжбанківські депозити та кредити) в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка вартості (витратності) пасивів в доларах США, залучених від інших банків;

- відносна частка пасивів (ресурсів) в доларах США, залучених від клієнтів (поточні рахунки та депозити юридичних та фізичних осіб) в процентних частках власного капіталу;

- річна середньозважена ставка вартості (витратності) пасивів в доларах США, залучених від клієнтів.

Розраховані за формулами (2.10, 2.11) з використанням даних, наведених в табл.2.10 - 2.18, частки доходності власного капіталу банка за рахунок відсоткової маржі та обсягів процентних валютних операцій у 2004 -2007 роках в доларах США(USD) та євро (EUR) складають наступні ряди значень:

В табл.2.1 наведені результати розрахунку питомих часток фінансових результатів валютних процентних операцій в сумарній операційній доходності ВАТ „Агрокомбанк” у 2004 -2007 роках, а також порівняння питомих часток валюти балансу, задіяної в валютних операціях. Результати розрахунків в табл.2.1 переведені у відносний виглід, як відносні частки від рівня власного капіталу, що дає можливість порівнювати результати різних років за відносною шкалою нормованих значень.

На рис.2.13 наведена динаміка показників ефективності валютних операцій в частках операційного доходу, отриманого за рахунок валютних процент-них операцій та валютообмінних торгових операцій банку ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках.

Як показує аналіз співвідношення питомої частки валютних коштів в загальному обсязі активів валюти балансу та питомої частки доходності валютних коштів в загальному обсязі доходів банку, значення коефіцієнта ефективності складають тільки - 0 ,53 - 0,65 (не враховуючи «провалу» в валютообмінних операціях 2006 року), тобто валютні операціх в ВАТ «Агро-комбанк» є низького рівня рентабельності, таким чином вкладення активів в валюту - малоефективні (табл.2.1).

Рис.2.13. - Динаміка показників ефективності валютних операцій в частках операційного доходу, отриманого за рахунок валютних процентних операцій та валюто обмінних торгових операцій банку ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках.

Резюме досліджень розділу 2:

1. За результатами 2007 року ВАТ «Агрокомбанк» займає 97 місце в рейтингу банківської системи України (165 банків) за рівнем обсягу валюти балансу.

2. Згідно класифікації НБУ, за результати діяльності у 2004 -2007 роках досліджений ВАТ «Агрокомбанк» відноситься до низькорентабельних інвес-тиційно непривабливих банків (ROA<1%, ROE< 13-15%) з рівнем рентабель-ності власного капіталу нижче облікової ставки НБУ (показника динаміки вар-тості грошей в Україні).

3. Як показав аналіз динаміки абсолютного росту у 2004 - 2007 роках характерних агрегатів балансу ВАТ «Агрокомбанк» в доларах США, євро, російських рублях та сумарно в інших валютах, тобто обсягів валютних операцій, та чистої балансової валютної позиції повалютно:

Таблиця 2.1

Результати розрахунку ефективності валютних операцій в ВАТ „Агрокомбанк” у 2004 - 2007 роках

Рік

Загальна операційна доходність банку, віднесена до рівня власного капіталу, %

Частка доходності власного капіталу банка за рахунок відсоткової маржі та обсягів процентних валютних операцій

Загальний обсяг активів валютних операцій, віднесений до власного капіталу в %

Загальний обсяг активів банку, віднесений до власного капіталу в %

Частка обсягів активів в валютних коштах до загального обсягу активів банку

Коефіцієнт ефектив-ності викорис-тання валютних активів в активах банку

Доходність валютних процентних операцій в EUR, в % власного капіталу

Доходність валютних процентних операцій в USD, в % власного капітаоу

Доходність валютообмінних (торгівельних) валютних операцій в USD,EUR, RUR, в % власного капіталу

Питома вага доходів від валютних процентних операцій в загальній операційній доходності

Питома вага доходів від валютооб-мінних торгових операцій в загальній операційній доходності

2007

38,423

0,621

3,267

3,404

0,101

0,089

260,345

779,299

0,334

0,568

2006

34,605

0,500

3,916

-11,660

0,128

-0,337

223,480

717,882

0,311

-0,672

2005

28,394

-0,084

4,672

0,628

0,162

0,022

264,575

760,490

0,348

0,528

2004

17,251

0,221

2,836

0,617

0,177

0,036

132,111

405,715

0,326

0,654

а) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2006 роках, в основному, провадив операції в доларах США, тільки у 2007 році банк розпочав активно нарощувати обсяг операцій в євро.

б) У 2004 -2006 роках ВАТ «Агрокомбанк» активно використовував відкриту довгу валютну позицію в доларах США, тобто активи банку в доларах США значно перевищували (на 3-4,5 млн. грн.) пасиви в доларах США, тобто банк перевів в долари США суттєву суму коштів в національній валюті.

в) В 2007 році ризиковий менеджмент валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» різко змінив стратегію утримання валютного ризику та відкритої довгої валютної позиції, перейшовши в режим відкриття суттєвої короткої валютної позиції в євро (еквівалент більше 1 млн. грн.) та невеликої (еквівалент 100 тис. грн.) короткої валютної позиції в доларах США.

Відкриття короткої валютної позиції (залучені та запозичені пасиви пере-вищують активи в цій валюті) при продажу валюти за національну валюту Ук-раїни є суттєвим спекулятивним валютним ризиком, який передбачає майбутнє суттєве падіння курсу євро та долара США і створення можливості купити на міжбанківському ринку необхідну суму валюти за національну валюту України для погашення зобов'язань в валюті.

г) Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних запозичень в доларах США на міжбанківському ринку з рівня 25 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 82 млн. грн.(еквівалент) у 2007 році.

д) Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних залучень в доларах США у клієнтів з рівня 15 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 62 млн. грн.(еквівалент) у 2007 році.

е) Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних активів в доларах США з рівня 45 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 145 млн. грн. (еквівалент) у 2007 році, та євро 0,5 млн. грн.(2004) і 24 млн. грн. у 2007 році.

Аналіз структури валютних активів та пасивів ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (долари США та євро) показав наступну динаміку співвід-ношення питомої ваги окремих характерних агрегатів:

в доларовому сегменті:

1) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово підвищилась з рівня 24,27% (2004) до 56,38% ( 2007);

2) частка коштів, отриманих від інших банків застабілізувалась на рівні 56%, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Агрокомбанк» використовує як платіжні активи на коррахунках та активи в курсових валютних операціях на міжбанківському ринку;

3) частка валютних кредитів , виданих клієнтам зменшилась з рівня 72,11%(2004) до рівня 42,13% (2007);

4) частка валютних кредитів , залучених у клієнтів банку зросла з рівня 38,3%(2004) до рівня 42,5-43,5% (2006 - 2007), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Агропромбанк» використовує для кредитування клієнтів.

в сегменті євро:

1) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово зменшилась з рівня 58,1% (2005) до 33,1% ( 2007);

2) частка коштів, отриманих від інших банків зменшилась з рівня 87,5% у 2005 році до рівня 62,4% у 20007 році, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Агрокомбанк» використовує як платіжні активи на коррахунках та , частково, як активи в кредитуванні клієнтів;

3) частка валютних кредитів , виданих клієнтам піднялась з рівня 40,5%(2005) до рівня 64,5% (2007);

4) частка валютних кредитів , залучених у клієнтів банку зросла з рівня 12,5%(2005) до рівня 37,2-45,7% (2006 - 2007), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Агропромбанк» використовує повністю для кредитування клієнтів, одночасно використовуючи для кредитування частину коштів, запозичених в інших банках.

ж) Як показав аналіз стану, структури та динаміки розвитку валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках - після суттєвого провалу валютного менеджменту банку у 2006 році та значними нанесеними збитками за рахунок валютообмінних операцій, у 2007 році ВАТ «Агрокомбанк» зайняв стратегічно нейтральну балансову валютну позицію, значно знизивши рівень валютного ризику та перемістивши акцент на розвиток обсягів операцій в євро і зниження відносного обсягу операцій в доларах США.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.