РУБРИКИ

Ресурсно-природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Ресурсно-природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Ресурсно-природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Міністерство освіти України

Тернопільська Академія Народного Господарства

Курсова робота з:

Розміщення продуктивних сил.

Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки

Китаю.

Виконав:

студент групи

Науковий керівник:

Тернопіль - 2000

План.

Вступ

1. Природні і екологічні фактори

2. Природний потенціал за виробничим призначенням генетичними ознаками і

ступенем вичерпності. Структура природно-ресурсного потенціалу.

3. Мінеральні ресурси, як основа розвитку провідних галузей економіки.

4. Земельні, водні, кліматичні ресурси

5. Екологічна оцінка природних ресурсів

Висновки

Список літератури.

Вступ.

В цій курсовій роботі, я постараюсь висвітлити всі природні фактори,

природні умови, а саме кліматичні, земельні, природні, водні, екологічні

і який вони мають вплив на економіки держави в цілому і на окремі галузі її

економіки.

Моя курсова робота складається з 5 розділів в яких висвітлені ці

фактори і їх вплив на економіку Китаю.

Також у цій роботі є вступ, висновки і список літератури якою я

користувався при написанні цієї курсової.

Найгострішою проблемою цієї роботи це є екологічні умови, що

склалися на території Китаю.

1. Природні і екологічні фактори.

КНР розміщена у Центральній і східній Азії. Протяжність кордонів - 36

тис. км, в тому числі - 21.5 тис. км, сухопутні, біля 15 тис. км -

морські. . КНР межує з КНДР, Росією, Монголією, Афганістаном, Індією,

Непалом, Бутаном, Союзом мьянма, Лаосом та В'єтнамом. КНР омивається

Бохайською затокою, Жовтим, Східно-Китайським і Південно-Китайським морями.

Географічне положення сприяє розвитку економічних зв'язків Китаю з

країнами Південно-Східної Азії, розвинутими країнами світу - Японією, з

такими великими країнами, як Індія, Росія.

КНР має сприятливі природні умови для розвитку сільського

господарства, багаті природні ресурси для розвитку сільського

господарства, багаті природні ресурси для розвитку промисловості.

Екологічні фактори а саме екологічна ситуація в КНР склалась нелегко

тому що лише Переробляється 1/5 промислових стоків, 1/3 промислових

твердих відходів. Забруднення повітря у великих промислових містах, як

правило, перевищує допустимі норми.

В атмосферу викидається кожен рік більше 10 млн. т сполук сірки, декілька

млн. т окислів азоту, що сприяє Утворенню "кислотних дощів".

2. Природний потенціал за виробничим призначенням генетичними ознаками і

ступенем вичерпності. Структура природно-ресурсного потенціалу.

Природно-ресурсний потенціал. Китай - третя за площею країна світу - має

значний земельний фонд, великі запаси корисних копалин, потужні

гідроресурси, а також широкі можливості щодо освоєння ресурсів океану.

Природа Китаю багата і різноманітна. На півночі суворі гірські хребти,

покриті лісами або степами помірного поясу, прилягають до холодних

просторів Сибіру, а на півдні - гори з вічнозеленими тропічними лісами. На

рівнинах Східного Китаю, що знаходиться під впливом теплих мусонів Тихого

океану, розкинулись родючі поля, на заході -безводні простори найбільших

азіатських пустель і гори, вкриті вічними снігами.

Площа сільськогосподарських угідь у КНР становить близько 350млн

гектарів, або трохи більш як 1/3 території країни.

Ще 1/6 території зайнято лісами. Орні землі становлять близько 100млн

гектарів, або 11 % земельного фонду. Але якщо врахувати, що в окремих

районах можна збирати 2-3 врожаї на рік, посівна площа Китаю набагато

більша, ніж площа ріллі, вона оцінюється в 150-170млн гектарів.

Основна частина орних земель припадає на східні райони країни, на

заході знаходиться тільки 12 % таких земель.

Китай надзвичайно багатий сировинними паливними і мінеральними ресурсами .

Великі запаси залізної руди і руд легуючих металів для чорної металургії є

в більшості провінцій, зокрема - в Північному Китаї, Сіньцзяні та на

півдні. Особливо багато родовищ руд поліметалів, олова, сурми, вольфраму,

ртуті в провінціях Південного та Південно-Західного Китаю.

Тут є також великі поклади фосфоритів, плавикового шпату, азбесту,

різноманітних будівельних матеріалів.

Промислові запаси вугілля становлять майже 1/3 світових.

На провінції Північного Китаю припадає половина запасів вугілля в

країні, ще 1/5 запасів зосереджена в провінціях північного заходу. 1/3

території Китаю перспективна на нафту й газ. Найкраще розвідані нафтоносні

площі знаходяться на півночі Великої Китайської рівнини (1/3), на

північному сході (1/4) та на північному заході.

Перспективний на нафту шельф китайських морів. У країні є значні

запаси ядерної сировини: в провінціях Гуандун, Сіньцзян, Цінхай та у

Внутрішній Монголії. Можливості енергетики істотно доповнюються великим

гідропотенціалом. Річний стік річок Китаю - 2,7 тис. км3, що становить

майже 9 % стоку всіх річок земної кулі

3. Мінеральні ресурси, як основа розвитку провідних галузей економіки.

КНР багата на мінеральні ресурси. Вона має значні запаси практично усіх

видів природних ресурсів /140/. Перше місце у світі Китай займає за

запасами вольфраму, олова, сурми, титану, цинку, магнезиту, літію, бури,

рідко земельних елементів; друге — за запасами бокситів, фосфору, нікелю,

ртуті, марганцевих руд, молібдену, ніобію; третє — за запасами вугілля,

залізної руди. Є значні родовища нафти, сланців, сірки, солі, гіпсу, міді.

Родовища вугілля розміщені по всій території; найбільші з них на півночі /1

/З в провінції Шаньсі/.

Гідроенергоресурси КНР найбільші у світі, але використовуються лише на 3-

5%.

Запаси горючих сланців оцінюють у 7 млрд.т /пров.Ляонин і Південний Китай/.

Запаси залізної руди /50 млрд.т/ в основному зосереджені у Північно-

Східному Китаї /60%/. Ресурси марганцю становлять 1/10 частки світових

запасів. За запасами молібденових руд /пров.Ляонин/ КНР поступається лише

США. Є значні родовища нікелю, хрому. Боксити промислового значення

становлять 400 млн.т /біля 30% зосереджено у провінції Шансі/, міді — 50

млн.т. Ресурси олова — 15% світових запасів /половина з них в родовищі

Гецзю в провінція Юньань/. Сурма /75% світових ресурсів/ знаходиться в

основному в провінції Хунань; ртутні руди /450 тис.т/ — провінція Гуйчжоу.

Запаси свинцю і цинку /9 і 12 млн.т/ зосереджені на північному сході та у

центральному Китаї. Запаси титану становлять 20% світових, вольфраму —

понад 90% /Даюйське родовище у провінції Цзянсі — найбільше у світі /.

За запасами золота КНР посідає четверте місце у світі /40% — провінція

Шаньдунь/. Ресурси рідко-земельних елементів /Внутрішня Монголія/ у 5 разів

перевищують рівень усіх інших країн світу, разом узятих.

Є у Китаї значні родовища металічних корисних копалин /залізного піриту,

магнезиту, фосфору, азбесту, графіту, плавикового шпату /. Таким чином,

найбагатші запаси корисних копалин сприяють економічному розвитку країни,

хоч не всі вони використовуються у повній мірі."

КНР це розвинута держава і тому запаси мінеральних ресурсів дуже важливі

для розвитку провідних галузей економіки.

4. Земельні, водні, кліматичні ресурси.

Рельєф в основному гірський: 58 % території розміщено на висоті понад 1

тис.м над рівнем моря, рівнини становлять тільки 12%. Найвища частина

країни — західна. Тут розміщене найбільше у світі Тібетське нагір'я, яке

називають "Дахом світу" /середня висота — 4,5 тис.м/. Нагір'я оточене

високими гірськими системами — Гімалаями, Каракорумом, Куньлунем. На

півночі знаходяться Східний Тянь-Шань, Монгольський Алтай, а на півночі та

північному заході — великі пустелі — Таримська, Джунгурська, Алашань, Гобі.

Г На схід рельєф знижується. Тут знаходяться Велика Китайська рівнина та

рівнина Дунбейпіньюань — регіони давнього землеробства.

Клімат Китаю різноманітний. На заході він різко континентальний. Середня

температура січня від —10 до —25 С. Опадів — усього 50—250 мм на рік.

Сніговий покрив незначний, що сприяє випасу худоби.

На сході кліматичні умови сприяють вирощуванню двох урожаїв протягом року.

Тут клімат мусонний, субтропічний і тропічний. Середня температура січня

від —4 С на півночі, до +8 С на півдні, липня — на рівнинах 20-28 С. Опадів

від 50-100 до 400-800 мм на півночі та заході, 2000-2500 мм і більше — на

півдні. Восени часті тайфуни. Для Китаю характерні поводі та засухи. Поводі

характерні для рік Хуанхе і Янцзи та зв'язані з тайфунами.

Ґрунтовий покрив характеризується значною різноманітністю. Практично є всі

види грунтів Євразійського континенту, крім тундрових і північної тайги.

Лише 10% території — орні землі, 14% ліси, 31% — пасовища, останні 45% —

піскові і кам'янисті пустелі, інші землі. Китай не має значних перспектив

розвитку сільського та лісового господарства за рахунок розширення угідь.

За запасами поверхневих вод Китай займає шосте місце у світі. На душу

населення припадає 2,7 тис. м запасів води /25% середньосвітового

показника /.

У Китаї є велика кількість річок /їх загальна протяжність біля 227 тис.км/.

Найбільша річка Китаю і третя у світі /після Нілу і Амазонки/ — Янцзи.

Друга — Хуанхе.

На річках — значні коливання рівня води по сезонах року, що ускладнює

річкове судноплавство. У Китаї збудовано багато каналів. Найбільший у світі

Великий канал /від Пекіна до Ханчжоу/, будівництво якого почалось ще 2,4

тис.років тому. Площа озер — 80 тис.км . Серед них 12 великих.

Багаточисленні озера є у басейні нижньої течії р.Янцзи /Дунтінху, Поянху,

Тайху/.

Флора і фауна дуже різноманітні. Ліси на півночі мішані і хвойні, на півдні

широколистяні субтропічні та тропічні. Флора багата, нараховує 35

тис.видів. Найбільш рідкісні дерева — даурська модрина, тайванська сосна,

метасеквоя, глинстробус китайський, червоний кипарисовик. Є тунгове,

лакове, камфорне дерева, олійна камелія, бамбук та інші, які

використовуються у промисловості. У Китаї водиться 3,5 тис. видів хребетних

/10 % світової фауни/, 2 тис. видів риб, 1,1 тис. видів птахів, 450 видів

диких тварин та інші. До найбільш рідкісних тварин відносяться бамбуковий

ведмідь /панда/, золотиста мавпа, такій, білогрудий олень, річковий

дельфін, янцзийський крокодил, червона білка, димковий леопард.

5. Екологічна оцінка природних ресурсів

Екологічна ситуація, що склалась на даний момент в Китаї є складна

тому що лише 1/5 промислових стоків і різних твердих відходів. Забруднення

повітря у великих містах і центрах промисловості Китаю як завжди велика

тому і це є теж екологічною проблемою.

Із 27 великих річок 15 надзвичайно забрудненні. У них щорічно

викидається понад 80 млн. тонн забруднених стоків.

І це все ще не одна проблема екології Китаю, тому в цій країні

робиться все можливе для того щоб якнайбільше зменшити викиди в атмосферу

і повітря, воду у землю.

Тому в Китаї на всіх підприємствах, що займаються промисловою, або

хімічною діяльність необхідною умовою є фільтрацію відходів їхнього

виробництва.

Але у Китаї дещо зроблено щодо охорони і екологічної стабільності

фауни і флори.

У країні нараховуються понад 50 зоопарків, 85 заповідників ( площа

яких сягає 2,2 млн. га).

Тому в Китаї люди стараються, як найефективніше використовувати свої

ресурси.

Висновок.

Я надіюсь, що у цій роботі я висвітлив самі найголовніші проблеми, що

стосувались цієї роботи, а саме проблеми екології Китаю і ситуації, що

склалась навколо цієї держави, а також природні, водні, земельні ресурси.

Моя курсова робота заслуговує на високу оцінку.

Список використаної літератури.

1. Качан Є. П. " Економічна і соціальна географія зарубіжних країн.

1997р.

2. Тарасюк В. П. "Економічна географія східних країн" 1996р.

3. Пелепченко Р.Р. "Географія Китаю" 1998р.

4. Стрицюк А.П. "Китай" К. 1999р.


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.