РУБРИКИ

Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

редити юрособам, видані за врахованими векселями - 20,51%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 14,65%.

Аналіз структури "Безнадійних до повернення" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 показує, що основними частками „безнадійного" сегменту портфеля є:

кредити, надані фізичним особам - 75,5%;

кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 8,57%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 6,12%.

Таким чином, найменш ризикованими сегментами кредитування в ПАТ КБ „Приватбанк" є кредитування юридичних осіб (підприємств), оскільки ризики їх кредитування в банку покриваються ліквідною заставою.

Як показує аналіз структур знеціненості кредитів, наданих юридичним особам, в ПАТ КБ „Приватбанк" у 2007 - 2008 роках:

обсяг поточних та незнецінених кредитів юридичним особам зріс з рівня 22,7 млрд. грн. (01.01.2008) до рівня 44,8 млрд. грн. (01.01.2009), тобто практично в 2 рази, при цьому частка поточних та незнецінених кредитів в сегменті портфелю (без урахування резервів) зменшилась з рівня 95,1% станом на 01.01.2008 до рівня 93,8% станом на 01.01.2009,обсяг пролонгованих незнецінені кредитів юридичним особам зріс з рівня 0,81 млрд. грн. (01.01.2008) до рівня 1,98 млрд. грн. (01.01.2009), тобто практично в 2,4 рази, при цьому частка пролонгованих незнецінені кредитів в сегменті портфелю (без урахування резервів) зросла з рівня 3,39% станом на 01.01.2008 до рівня 4,15% станом на 01.01.2009,обсяг сумнівних та безнадійних знецінених кредитів юридичним особам зріс з рівня 0,348 млрд. грн. (01.01.2008) до рівня 0,437 млрд. грн. (01.01.2009), при цьому частка цих кредитів в сегменті портфелю зменшилась з рівня 1,46% станом на 01.01.2008 до рівня 0,92% станом на 01.01.2009,Як показує аналіз даних звітів ПАТ КБ Приватбанк”:

загальний рівень забезпеченості наданих кредитів заставою підвищився з 73,7% станом на 01.01.2008 до 82,0% станом на 01.01.2009;

рівень покриття заставою кредитів наданих юридичним особам підвищився з 87,4% станом на 01.01.2008 до 92,0% станом на 01.01.2009, при цьому частка застосування основного вида застави у вигляді рухомого майна та оборотних виробничих активів зросла з рівня 68,8% у 2007 році до 71,23% у 2008 році;

рівень покриття заставою у вигляді виключно цінних паперів кредитів-репо підвищився з 40,3% станом на 01.01.2008 до 87,65% станом на 01.01.2009;

рівень покриття заставою кредитів, наданих фізособам-приватним підприємцям, підвищився з 72,1% станом на 01.01.2008 до 83,45% станом на 01.01.2009, при цьому частка застосування основного вида застави у вигляді рухомого майна та оборотних виробничих активів зросла з рівня 8,5% у 2007 році до 63,4% у 2008 році, а частка використання нерухомості в заставі зменшилась в 2,8 - 3,2 рази.

Таким чином, кредитування підприємств в період виходу України з фінансової кризи є пріоритетним завданням комерційних банків України, відновлення платоспроможності населення та відновлення їх кредитування є процесом наступної стадії після відновлення функціонування економіки країни.

Список використаної літератури

1. ????? ??????? „??? ????? ? ?????????? ??????????” ??? 7 ?????? 2000 ???? N 2121-III // ?? ??????? ? ????????????, ????????? ???????? ??????? ?????? ??? 24 ????? 2009 ???? N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

2. ????? ??????? “??? ???????????? ???? ???????" ??? 20 ?????? 1999 ???? N 679-XIV // ?? ??????? ? ????????????, ????????? ???????? ??????? ?????? ??? 21 ?????? 2009 ???? N 1608-VI - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

3. ????? ??????? „??? ???????? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????" ??? 23 ?????? 2009 ???? N 1533-VI - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

4. ?????????? ? ??????????????? ?????? ?????????, ???????? (??????????) ???????? ?? ?????????? ? ???????????? ???????? ??? ???????? ?????? ? ?????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 15 ??????? 2004 ???? N 435 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

5. ????????? ???????? ? ????????????? ?????? "??????? ?????? ???????" // ??????????? ?????????? ????????? ??? ??? 15.03.2004 ? 104 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

6. ????????? ???????????? ???? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ?????-??????????? ? ?????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 02.08.2004 ? 361 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

7. ??? ???????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ??? ????????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 6 ????? 2000 ???? N 279 (?? ??????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? 1 ?????? 2008 ???? N 406) - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

8. ??? ?????? ??????? ???? ?????????? ?????? ? ?????? ?????????-??????????? ????? // ??????????? ?????????? ????????? ??? ??? 22 ????? 2009 ???? N 421 - - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

9. ??? ???????????? ????? ???????? ??????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ???????????? ????? ???????? ??????????????? ?????? ?????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 17 ?????? 2004 ???? N 280 (?? ??????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? 6 ?????? 2009 ???? N 458) - - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

10. ??? ???????????? ???????????? ????????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 3 ????????? 2009 ???? N 650 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

11. ??? ???????????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 28 ?????? 2001 ???? N 368 (?? ??????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? 10 ??????? 2009 ???? N 541) - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

12. ?????? ??????????? ??????????: ????????? / ?.?. ??????????? ?? ??.; ?? ???. ?.?. ????????????. - ?.: ????, 2003. - 599 ?.

13. ???????? ?.?., ?????? ?.?. ?????????? ?????????? ? ?????. ??????? ???????? ?????? - ?: ?????, 2007. - 123 ?.

14. ??????????? ??????????: ????. ???????? / ?? ???. ?.?. ?????????. - ?.: ??????-????, 2002. - 438 ?.

15. ?????????? ????????: ?????????. - 2-?? ???., ????. ? ???. / ?.?. ?????, ?.?. ??????, ?.?. ????????? ?? ??.; ?? ???. ?-?? ????. ????, ????. ?.?. ??????. - ?.: ????, 2002. - 476 ?.

16. ?????????? ????????: ?????????/?? ???. ??????? ?.?., ????"??????? ?.?. - ????: ??????-????, 2006. - 727 ?.

17. ??????????? ??????: ?????????? ???????? / ??????? ?. ?.; ?????? ?. ?.; ????????? ?. ?.; ???????? ?.?. - ?.: ??????, 2004. - 406 ?.

18. ??????? ?.?. ?????????? ?????: ???????? ?????, ?????????? ? ????????????? - ?.: ???????????? ?????? "???-?????", 2003?. - 256 ?.

19. ??? ?.?. ?????????????? ???????: ?????????????? ?????????? ??????? - ????????????? ??????? ?????????????? ??????: ???. ? ???. / ?.?. ???. - ?.: ??????? ??????, 2006. - 624 ?.

20. ????????? ?.?. ??????????? ??????????: ?????????? ????????. - ????: ????????, 2001. - 313 ?.

21. ????????? ?.?. ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????: ?????????? ???????? / ?.?. ?????????, ?.?. ????????. - ?.: ??????, 2006. - 464 ?.

22. ??????? ?. ??????? ?????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ? ????????? ??????????? ????? // ?????? ???. - 2008. - ? 8. - ?.26-29.

23. ????? ?? ??????: ????????? / ?? ???. ????. ?.?. ???????. - ?.: ????, 2002. - 578 ?.

24. ???????, ?????. ?????? ?????????? ??????. ??????? ?????? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????: ???. ? ????. / ?. ??? ???????, ?.?. ??????????. - ?.: ???? ???, 2007. - 290 ?.

25. ??????? ?.?. ?????????? ??????????: ?????? ? ????????: ??????? ??????? / ?.?. ???????. - 2-? ???., ???????. ? ???. - ?.: ????????, 2007. - 1024 ?.

26. ????????? ????? ???????????? ?????. ????. ?????. / ?.?. ???????????, ?.?. ?????????????, ?.?. ??????????, ?.?. ??????????????; ?? ???. ?.?. ????????????. - ?.: ?-?? "??????", ???, 2000. - 251?.

27. ??????? ?.?. ????????????: ?????? ? ????????. ??????? ???????. - 3 -? ???. - ?.: "??????", 2002. - 215 ?.

28. ?????? ?.?., ???????? ?.?. ???'?????????? ??????? ?? ???????? ???????? ?????????? ? ????? ??????????? ?????????? // ?????????? ???????? ??????????? ??????, ???.126, 2008. - ?.28-34

29. ????????? ?.?., ???????????? ?.?., ?????????? ?.?. ?????????? ?? ?????????? ??????? ?????????? ????????????. - ?.: ?????? ???, 2006. - 575 ?.

30. ????? ? ????? ? ??????: ?????????? ????????/ ?.?. ??????, ?.?. ?????????; ???. ?.?. ?????????. - ?.: ??????, 2006. - 596 ?.

31. ????????? ?. ??????????????? ?????? ? ?????????? ????????? ????????? ? ???????? ??????? // ?????????? ??????????. - 2009. - ? 1. - ?.25-29.

32. ????????? ?.?. ?????????? ?????????? ? ?????: ?????????. - 2-? ???., ???. ? ???????. - ?.: ????. 2004. - 468 ?.

33. ?????????? ???????????? ????????. ?????????? ???????? - ?? ???. ????. ????????? ?.?. - ?.: ????, 2007. - 616 ?.

34. ?????????? ????????????? ????????????? ????? (?????????? ??????????) / ??? ???. ??????? ????. ????, ????????? ?.?. ?????????. - ?: ??????, 2003 - 688 ?.

35. ??????? ?.?. ????? ?? ??????: ????????? ??? ????. ????? ?????????? ????????/ ?.?. ???????. - ?.: ????? ?????????? ??????????, 2005. - 432 ?.

36. ????????? ?.?. ?????? ??????????? ??????????: ?????????? ????????/ ?.?. ?????????; ????. ?? ???. ?.?. ????????. - ?.: ??????, 2006. - 312 ?.

37. ????? ????? ??? ?? „??????????" ?? 2004 - 2008 ????, ?????????-??????, http://www.privatbank.com.ua/, 2009

38. ????????? ????????-???? ??? - HTTP://www.bank.gov.ua

39. ????????? ????????-???? ????????? ?????? ??????? - HTTP://WWW.AUB.com.ua

40. ????????? ????????-???? ??? ?? "??????????" - http://www.privatbank.com.ua/, 2009

Додатки

Додаток А

Динаміка зростання кредитних ставок в БС України у 2008 - 2009 роках

Таблиця А.1

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за січень 2008 року []

Дата

За кредитами *

За депозитами

у національній валюті

в іноземній валюті

інтегральна

у національній валюті

у т. ч. за строковими в національній валюті

в іноземній валюті

інтегральна

04

13.0

10.8

12.1

10.1

11.3

6.7

8.8

08

14.5

9.4

12.8

9.1

10.9

6.7

8.3

09

13.7

11.4

12.7

8.9

10.4

6.4

8.1

10

13.7

11.6

12.9

8.5

9.8

6.6

7.9

11

13.9

10.1

12.6

8.6

10.1

7.7

8.3

12

16.3

11.9

15.0

9.2

11.4

6.4

8.3

14

13.1

11.4

12.5

8.8

10.1

6.8

8.2

15

13.0

10.2

12.1

8.9

10.5

6.2

8.1

16

14.1

10.7

12.9

9.6

10.8

6.2

8.4

17

15.4

11.0

14.0

8.7

9.9

5.9

7.7

18

13.1

11.7

12.7

8.5

10.0

6.0

7.8

21

13.4

11.9

13.2

8.6

10.3

6.4

7.9

22

14.0

10.2

12.4

7.9

9.1

7.5

7.8

23

14.3

11.6

13.5

7.8

9.4

5.9

7.2

24

13.5

11.2

12.8

9.1

10.5

6.5

8.3

25

13.2

11.0

12.3

7.9

10.1

5.9

7.2

28

13.4

11.7

12.8

9.3

11.4

6.2

8.1

29

14.0

10.8

13.0

9.2

10.7

5.8

8.1

30

14.7

10.9

13.3

9.3

11.1

5.6

7.9

31

14.9

9.6

13.8

8.8

9.9

5.2

7.7

* без урахування вартості кредитів овердрафт.

Таблиця А.2

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за січень 2009 року []

Дата

За кредитами *

За депозитами

у національній валюті

в іноземній валюті

інтегральна

у національній валюті

у т. ч. за строковими в національній валюті

в іноземній валюті

інтегральна

04

-

-

-

-

-

-

-

05

29.0

11.1

19.6

14.0

17.2

9.5

11.9

06

28.3

9.3

22.3

15.2

18.3

8.5

12.8

08

30.6

11.4

26.2

15.0

17.5

7.8

12.0

09

26.5

12.4

22.2

15.1

17.0

8.1

12.1

12

27.0

11.6

21.9

14.6

17.4

7.8

11.5

13

23.0

10.2

20.5

12.6

14.6

8.8

11.1

14

24.4

11.0

20.8

13.8

17.0

9.2

11.5

15

26.5

10.4

23.9

14.0

17.8

8.4

11.1

16

25.7

6.8

19.0

14.0

16.3

8.6

12.0

19

26.7

9.1

22.3

15.2

18.5

8.3

12.4

20

24.9

13.4

22.5

15.4

18.0

9.2

12.3

21

24.2

12.5

19.4

14.0

17.9

8.3

11.1

22

28.3

12.2

26.1

15.9

18.7

8.7

12.8

23

24.1

9.8

17.4

16.5

18.8

8.1

13.1

26

29.3

8.6

24.1

18.5

21.5

8.8

14.7

27

28.6

11.6

26.1

20.6

23.4

8.1

15.7

28

32.6

12.5

26.4

17.5

20.6

7.4

12.8

29

33.2

12.4

27.3

20.3

23.3

10.0

15.3

30

22.4

8.6

19.0

18.7

22.6

9.2

14.9

* без урахування вартості кредитів овердрафт.

Таблиця А.3

Проценті ставки за кредитами в реальний сектор економіки та за залученими депозитами за даними статистичної звітності банків України за вересень 2009 року []

Дата

За кредитами *

За депозитами

у національній валюті

в іноземній валюті

інтегральна

у національній валюті

у т. ч. за строковими в національній валюті

в іноземній валюті

інтегральна

01

16.8

8.6

12.3

11.6

12.6

10.1

10.9

02

16.3

9.1

15.0

11.9

13.0

10.1

11.1

03

17.0

10.9

14.8

13.0

14.2

9.6

11.4

04

18.2

8.5

15.1

12.0

13.3

9.6

11.0

07

17.6

8.7

15.8

13.2

15.6

9.3

11.2

08

16.6

9.2

13.3

11.7

13.0

9.6

10.9

09

15.6

12.7

14.8

13.2

15.4

9.2

11.2

10

17.3

15.8

16.8

13.3

15.4

9.7

11.6

11

21.5

12.1

17.8

11.9

13.4

9.3

10.6

14

17.6

8.4

12.9

13.4

15.3

9.8

11.5

15

18.0

10.5

15.9

12.4

13.8

9.7

11.3

16

17.2

13.9

16.3

11.8

13.3

9.8

10.9

17

17.1

9.3

13.9

12.5

14.0

10.1

11.4

18

19.8

11.9

18.1

12.7

14.0

8.2

10.5

21

18.9

9.7

16.8

13.3

15.1

10.1

11.6

22

18.0

9.7

15.6

12.1

13.3

10.0

11.2

23

19.7

12.7

18.2

9.9

10.8

8.8

9.4

24

17.9

10.8

16.2

11.6

12.6

9.2

10.5

25

17.8

9.9

15.9

12.4

13.6

8.3

10.4

28

17.9

9.0

13.2

13.1

15.0

9.7

11.4

29

18.5

10.5

16.6

11.6

12.7

9.3

10.6

30

17.3

10.0

15.3

13.2

14.4

8.0

10.7

* без урахування вартості кредитів овердрафт.

Страницы: 1, 2, 3


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.